Delphi - DBGrid-ben lévő kép és logikai típusú mezők grafikus megjelenítése

forráskód letöltése
Ha olyan adatbázis táblát jelenítünk meg DBGrid-ben, amely logikai mezőket, illetve képeket is tartalmaz, akkor meglehetősen kiábrándító képet kapunk. A logikai mezők helyén "True" vagy "False" látható, míg a kép helyett csak egy "(GRAPHIC)" felirat. Ebben a példában egy kicsit módosítottuk a DBGrid komponenst, ennek következtében mostantól olvashatóbb formában is megjeleníthetünk ilyen táblákat. A mellékelt példaprogram megnyitása előtt a DBGridEx.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá.

Olyan komponens, amely megjelenítette a képeket is a DBGrid-ben már lapunkban is megjelent. Ez most csak annyiban módosult, hogy a kép méretarányosan kicsinyítve jelenik meg úgy, hogy beleférjen a DBGrid cellájába, ráadásul még a cella igazítását is figyelembe veszi, tehát lehet balra, jobbra, vagy középre igazítani a képet. A logikai mezőkben a "True" és "False" helyett egy pipa, vagy egy "-"-jel jelenik meg, szintén figyelembe véve a cella igazítását.

A mellékelt példaprogramban jól látszik a TDBGrid és a TDBGridEx komponensek közötti különbség.

Mindezekhez a módosításokhoz csupán a DrawDataCell eljárást kell felülírnunk.
procedure TDBGridEx.DrawDataCell(const Rect: TRect; Field: TField; State: TGridDrawState);
var
 bmp: TBitmap; x, y, w, h, pw, ph: integer; r: TRect;
begin
 with Canvas do begin
A w és h változókban eltároljuk a megrajzolandó cella szélességét és magasságát, majd a FillRect metódussal töröljük a cellát.
  w:=Rect.Right-Rect.Left; h:=Rect.Bottom-Rect.Top;
  FillRect(Rect);
Ha a cellához tartozó mező típusa ftGraphic, akkor a mező képet tartalmaz. Ebben az esetben kiolvassuk a képet, és eltároljuk a bmp változóban. A pw és ph változóban eltároljuk a kép szélességét és magasságát. Ellenőrizzük, hogy a kép magassága nem nagyobb-e a cella magasságánál. Ha nagyobb, akkor arányosan csökkentjük a pw és ph változók értékét. Ezután ellenőrizzük, hogy a kép szélessége (pw) nem nagyobb-e, mint a cella szélessége. Ha nagyobb, akkor megint csökkentjük a méreteket.
  if Field.DataType=ftGraphic then begin
   bmp:=TBitmap.Create;
   bmp.Assign(Field);
   pw:=bmp.Width; ph:=bmp.Height;
   if ph>h then begin
    pw:=round(pw*h/ph); ph:=h;
   end;
   if pw>w then begin
    ph:=round(ph*w/pw); pw:=w;
   end;
Az x és y változókba kiszámoljuk a kép koordinátáit a cella igazításától (Field.Alignment) függően, majd az r TRect típusú változóban eltároljuk a kép befoglaló négyzetének koordinátáit. Most már csak a megrajzolás van hátra, amit a StretchDraw eljárással végzünk el.
   
   x:=Rect.Left; y:=h div 2-ph div 2;
   case Field.Alignment of
    taCenter:    x:=w div 2 - pw div 2;
    taRightJustify: x:=w-pw-1;
   end;
   r.Left:=Rect.Left+x;  r.Top:=Rect.Top+y; r.Right:=r.Left+pw; r.Bottom:=r.Top+ph;
   StretchDraw(r, bmp);
   bmp.Free;
  end else
Ha a mező típus ftBoolean, akkor egy logikai adatokat tartalmazó mezőhöz van szerencsénk. Ennek háromféle értéke lehet: igaz (true), hamis (false) vagy nem meghatározott. Ez utóbbi két esetben egy "-" jelet, igaz esetén pedig egy pipát jelenítünk meg a cellában. A képeket a DBGridEx.res resource fájlban tároljuk, és onnan fogjuk kiolvasni. Az x és y változókba kiszámoljuk a kép koordinátáit a cella igazításától függően, majd a Draw eljárással megrajzoljuk a képet.
  if Field.DataType=ftBoolean then begin
   bmp:=TBitmap.Create;
   if (Field as TBooleanField).AsBoolean then
    bmp.Handle:=LoadBitmap(HInstance, 'TRUE')
   else
    bmp.Handle:=LoadBitmap(HInstance, 'FALSE');
   y:=Rect.Top+h div 2 - bmp.Height div 2; x:=Rect.Left;     
   case Field.Alignment of
    taCenter:    x:=Rect.Left+w div 2 - bmp.Width div 2;
    taRightJustify: x:=Rect.Right-bmp.Width-1;
   end;
   Draw(x, y, bmp);
   bmp.Free;
  end else begin
Ha a mező típusa nem kép vagy logikai, akkor a DefaultDrawDataCell eljárás meghívásával rajzoltatjuk meg a cella tartalmát.
   DefaultDrawDataCell(Rect, Field, State);
  end;
 end;
 inherited;
end;