Delphi - QuickReport nyomtatási munka mentése HTML-be

forráskód letöltése
Ha egy elkészített QuickReport-ot el szeretnénk menteni HTML formátumban, akkor erre lehetőségünk van. Ennek módjáról lesz szó ebben a cikkben. A QReport palettán találhatunk egy TQRHTMLFilter komponenst, ami képes a QuickReport-ot HTML formátumban menteni. Az eredmény nem minden esetben kielégítő, de néhány esetben mindenképpen hasznos lehet.

A komponenst helyezzük el a Form-on, vagy a QuickReport-on, ezzel semmi más dolgunk nem lesz. Ha megjelenítjük a QuickReportot (Preview), akkor a Save dialógus ablakban kiválaszthatjuk a HTML formátumot. Ez az egyik módja az exportálásnak. A másik módszernél nem szükséges a QuickReport megjelenítése.

Az exportálás a Button2 OnClick eseményekor következik be. A QRExport unitban található egy TQRHTMLDocumentFilter nevű osztály, aminek segítségével elmenthetjük a QuickReport-ot HTML formátumban. A Create függvény paramétereként meg kell adni azt a fájlnevet, amibe menteni szeretnénk. Az ExportToFilter eljárás meghívásával menthetjük el a dokumentumot.
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
 Filter: TQRHTMLDocumentFilter;
begin
  Filter:=TQRHTMLDocumentFilter.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'REPORT.HTM');
  try
   QuickReport2.ExportToFilter(Filter)
  finally
   Filter.Free;
  end;
end;