Delphi - Összesítő függvények

Transact SQL 6. rész

forráskód letöltése
Mostani cikkünkből megtudható, miként számíttathatunk összeget, átlagot, hogyan határozhatjuk meg a minimum, maximum értéket. Kiderül az is, miként készíttethetünk egy érték alapján ellenőrző összeget (checksum). 01.sql: AVG
Egy kifejezés átlagértékét az avg függvény szolgáltatja. A függvény figyelmen kívül hagyja számításkor a null értékeket. Alapértelmezésben a null-t leszámítva az összes érték figyelembe lesz véve, ezt jelzi az ALL módosító használata is. Ha csak a különböző értékeket szeretnénk figyelembe venni és így meghatározni az átlagot, akkor használjuk a DISTINCT módosító kulcsszót.
select avg(ALL UnitPrice) as 'All', avg(DISTINCT UnitPrice) as 'Distinct'
from products

02.sql: SUM
Egy kifejezés összegét a sum függvény szolgáltatja.
select sum(ALL UnitPrice) as 'All', sum(DISTINCT UnitPrice) as 'Distinct'
from products

03.sql: MIN
Egy kifejezés minimum értékét a min függvény adja vissza.
select min(ALL UnitPrice) as 'All', min(DISTINCT UnitPrice) as 'Distinct'
from products

04.sql: MAX
Egy kifejezés maximum értékét a max függvény adja vissza.
select max(ALL UnitPrice) as 'All', max(DISTINCT UnitPrice) as 'Distinct'
from products

05.sql: Count
Egy kifejezésben előforduló értékek számát a count függvény adja vissza int típusban.
select count(ALL UnitPrice) as 'All', count(DISTINCT UnitPrice) as 'Distinct'
from products

06.sql: Count_big
Egy kifejezésben előforduló értékek számát a count_big függvény adja vissza bigint (64 bites egész) típusban.
select count_big(ALL UnitPrice) as 'All', count_big(DISTINCT UnitPrice) as 'Distinct'
from products

07.sql: Checksum
Egy megadott kifejezés alapján készít egy ellenőrző összeget a Checksum függvény. Paraméterként egy vagy több kifejezés is megadható, illetve használhatjuk a * jelet, ha az összes mezőre szeretnénk ellenőrző összeget számíttatni.
SELECT ProductName, Checksum(ProductName) as 'Checksum'
FROM Products

08.sql: Binary_checksum
Az ellenőrző összeg elkészítését úgy is előírhatjuk, hogy az adatok bináris formában legyenek értelmezve és ily módon számítódjon a checksum érték belőlük. Ehhez a Binary_checksum függvényt kell használnunk.
SELECT ProductName, BINARY_CHECKSUM(*) AS 'Binary checksum'
FROM Products

09.sql: Checksum_agg
Az adott csoportra nézve készít ellenőrző összeget a Checksum_agg függvény.
Visszatérési érték: int.
SELECT EmployeeID, CHECKSUM_AGG(EmployeeID) as 'Checksum aggregate'
FROM Orders
group by EmployeeID


Transact SQL cikksorozat