Delphi - TStripsEffect komponens

Bitmap effektek 7. rész

forráskód letöltése

A képet felosztjuk adott számú oszlopra és sorra. Első lépésben megjelenítjük a kép valamelyik sarkában található négyzetet. Hogy melyiket, azt az animáció iránya határozza meg. Ha a megjelenítés balról lefelé történik, akkor először a bal felső sarokban lévő négyzet jelenik meg, majd a tőle jobbra, és az alatta lévő négyzetek, majd az ezek mellett jobbra, és alul lévő négyzetek, és így tovább egészen addig, amíg az összes négyszöget meg nem jelenítettük. A mellékelt példaprogram megnyitása előtt a StripsEffect.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá. A komponens telepítéséhez szükség van továbbá a cikksorozat első részéhez mellékelt BaseEffect unit-ra is.

Az animáció irányát a Motion property-n keresztül adhatjuk meg:
  • smLeftDown: balról lefelé;
  • smLeftUp: balról felfelé;
  • smRightDown: jobbról lefelé;
  • smRightUp: jobbról felfelé.

Azt, hogy hány oszlopra és sorra osztjuk fel a képet, a StripSize property-n keresztül állíthatjuk be.
Az animáció fázisainak előállítása most is a PrepareBitmap eljárásban történik, a bevezetőben leírt metódusnak megfelelően.Bitmap effektek cikksorozat