Delphi - Felhasználói név lekérdezés

forráskód letöltése
Egy felhasználót általában neve alapján azonosítunk. A felhasználói név viszont többféle típusú is lehet. Ezek lekérdezésére adott egy függvény, mellyel meghatározhatjuk azokat. Ez a GetUserNameEx, mely a Secur32.dll-ben kapott helyett, viszont a Delphi unitjaiban nem deklarált, így ezt nekünk kell megtenni a használatához:
function GetUserNameEx(NameType: integer; lpBuffer: PAnsiChar; var nSize: DWORD): BOOL; stdcall;
  external 'secur32.dll' name 'GetUserNameExA';
A függvény csak Windows 2000, vagy ennél magasabb verzió felett használható.

Ezek után már meghívhatjuk. Első paraméterében kell átadnunk egy számot, melyben azt tudatjuk, hogy melyik típusú névre vagyunk kíváncsiak.
 TNameType=(
  NameUnknown,
  NameFullyQualifiedDN,
  NameSamCompatible,
  NameDisplay,
  Unused1,
  Unused2,
  NameUniqueId,
  NameCanonical,
  NameUserPrincipal,
  NameCanonicalEx,
  NameServicePrincipal
 );
A függvény második paraméterében egy memória terület címét kell megadnunk. Ide kerül másolásra a név. Harmadik paraméterben pedig e területnek a nagyságát kell átadnunk. Ha a visszatérési értéke igaz a függvénynek, akkor a lekérdezés sikeres volt.
  if GetUserNameEx(i, buf, size) then begin
   ListBox1.Items.Add(buf);
  end;