Delphi - FileSystemObject script objektum használata Delphi-ből

FileSystemObject 2. rész

forráskód letöltése
A cikksorozat második részében a helyi és a hálózati meghajtók tulajdonságait fogjuk lekérdezni a FileSystemObject segítségével.
A Drives objektum Count property-jéből megtudhatjuk, hogy összesen hány meghajtó található az adott rendszerben. Egy-egy meghajtó tulajdonságait egy Drive típusú objektum tartalmazza. Ezt az objektumot megkaphatjuk a GetDrive függvénnyel, melynek paramétereként a meghajtó betűjelét, vagy egy érvényes elérési útvonalat kell megadni. Ha olyan paramétert adunk meg, amellyel nem lehet azonosítani egy meghajtót, akkor hibaüzenetet kapunk. Ennek elkerülése végett a DriveExists függvénnyel ellenőrizhetjük, hogy a paraméterrel azonosított meghajtó létezik-e.
A Drive objektumban az alábbi property-k segítségével tudjuk lekérdezni a meghajtó adatait:
AvailableSpace
Megadja a felhasználó számára elérhető hely méretét a helyi vagy hálózati meghajtón.
DriveLetter
A meghajtó betűjelét adja vissza.
DriveType
A meghajtó típusa. A visszatérési értékek, és a hozzájuk tartozó meghajtó típusok az alábbi táblázatban láthatók:
Érték Típus
0 Unknown
1 Removable
2 Fixed
3 Network
4 CD-ROM
5 RAM Disk
FileSystem
A meghajtón használt fájlrendszer (FAT, CDFS, vagy NTFS).
FreeSpace
A property visszaadja a felhasználó által felhasználható szabad terület méretét a helyi vagy hálózati meghajtón.
IsReady
Ez egy logikai típusú property, amely megadja, hogy a meghajtó jelenleg elérhető-e. Ez jól használható például arra az esetre, amikor ellenőrizni akarjuk, hogy az A: meghajtóban van-e lemez.
Path
A meghajtó elérési útvonala (a C meghajtónál „C:”).
RootFolder
A meghajtó gyökérkönyvtárának elérési útvonala.
SerialNumber
A meghajtó sorozatszáma.
ShareName
A hálózati megosztott erőforrás (meghajtó) neve.
TotalSize
A helyi vagy hálózati meghajtó teljes mérete.
VolumeName
A meghajtó neve.

FileSystemObject cikksorozat