Delphi - Függvények definiálása

Transact SQL 16. rész

forráskód letöltése
Az adatok kezelését nagymértékben megkönnyíti, hogy az adatbázisban saját függvényeket is létrehozhatunk. Ennek módjáról szól a cikksorozat ezen része.
01.sql
Első lépésben most is egy teszt adatbázist hozunk létre.
02.sql
Létrehozunk egy olyan táblát, amely személyneveket és születési dátumokat tartalmaz, és fel is veszünk néhány rekordot. A feladat az lesz, hogy egy olyan függvényt készítsünk, amely paraméterként kap két dátumot. Az egyik a születési dátum, a másik pedig egy tetszőleges dátum. A függvény kiszámolja, hogy az adott időpontban született személy a megadott időpontban hány éves volt.
03.sql
Létrehozzuk a fenti funkciót megvalósító függvényt.
CREATE FUNCTION Age (@BirthDate DateTime, @CurrentDate DateTime)  
RETURNS int AS  
BEGIN
  DECLARE @A int;
  SET @A = Abs(DateDiff(Day, @CurrentDate, @BirthDate))/365;
  RETURN (@A)
END
A függvényt a CREATE FUNCTION utasítással hozhatjuk létre. Ezután áll a függvény neve, majd zárójelben a paraméterek. A függvényeknek háromféle visszatérési értéke lehet, melyet a RETURNS kulcsszó utáni típus határoz meg:
  • a visszatérési érték egy mező típus (pl. int, datetime, stb.);
  • TABLE: a visszatérési érték egy tábla, vagyis a függvény egy SELECT lekérdezés eredményét adja vissza.
  • a harmadik típus abban különbözik az előzőtől, hogy itt ténylegesen egy táblát ad vissza, és nem egy lekérdezés eredményét. A tábla mezőinek adatait a TABLE kulcsszó után zárójelben kell megadni, ugyanúgy, ahogy a CREATE TABLE utasításnál.
Ha a függvény több utasítást is tartalmaz, akkor azokat BEGIN-END közé is tehetjük. A visszatérési értékét a RETURN szó után kell megadnunk, kivéve a 3. függvénytípus esetében, bár a RETURN szót ott is meg kell adni.
04.sql
Ebben a fájlban egy SELECT lekérdezés található, amelyben felhasználjuk a fent deklarált Age függvényt.
SELECT
  BirthDate AS 'Szül. dátum',
  CreateFunctionTest.Dbo.Age(BirthDate, GetDate()) AS 'Életkor'
FROM Table1;
Mint látható, nem elég a függvény nevét megadni, hanem az adatbázis és a tulajdonos nevét is meg kell adni. A fenti lekérdezés „Életkor” mezőjében az adott személy életkora jelenik meg, mivel második paraméterként a rendszerdátumot adtuk meg (GetDate függvény).
05.sql
Töröljük a teszt adatbázist.

Transact SQL cikksorozat