Delphi - TSlideEffect komponens

Bitmap effektek 15. rész

forráskód letöltése
Ez az effekt nagyjából úgy néz ki, mintha a két képet kártyalapként képzelnénk el, amiket különböző módokon csúsztatunk egymás elé, illetve mögé. A képeket feloszthatjuk vízszintesen több sávra, így a páros és páratlan sávok csúsztatása ellenkező irányba történik.
A mellékelt példaprogram megnyitása előtt a SlideEffect.pas-ban lévő komponenst telepítenie kell a Delphi alá. A komponens telepítéséhez szükség van továbbá a cikksorozat első részéhez mellékelt BaseEffect unit-ra.
A komponens három egyedi property-vel rendelkezik. A Style a képváltás módját határozza meg, míg a Bands property azt adja meg, hogy vízszintesen mennyi sávra osztjuk fel a képet. A Smooth property-vel az animáció lépéseinek számát szabályozhatjuk. Nagy képek esetén érdemes ezt az értéket nagyobbra állítani, hogy a képek váltása megfelelő sebességgel történjen.
Ha a Style property értéke ssHide, akkor a soron következő kép beúszik, egyszerűen eltakarva a másik képet. Ha a property értéke ssPush, akkor a beúszó kép kitolja a másik képet. A property ssSwap értéke mellett a képek váltása úgy történik, mintha a második kép az első mögül kerülne elő.
A Bands property meghatározza, hogy vízszintesen hány sávra kell felosztani a képet. A páros és páratlan számú sávokban a képek váltása az ellenkező irányba történik meg.

Bitmap effektek cikksorozat