Delphi - A PowerPoint alkalmazás programozása Delphi-ből

PowerPoint 3. rész

forráskód letöltése
Az előző részben a szövegdoboz formázásával kapcsolatos objektumokat tekintettük át. Ebben a részben egy másik fontos PowerPoint objektum, a képek tulajdonságainak beállításaival, valamint az ehhez tartozó objektumok property-jeivel foglalkozunk. Megvizsgáljuk, hogy hogyan tudunk képet beszúrni a diára, és annak megjelenítését milyen property-kkel szabályozhatjuk.
Egy dián fontos szerepet játszhatnak a képek, amikkel látványosabbá, érdekesebbé tehetjük bemutatónkat. Képet hozzáadni a diához a Shapes objektum AddPicture metódusával tudunk.
AddPicture
Osztály: Shapes
AddPicture(
FileName,
LinkToFile,
SaveWithDocument,
Left,
Top,
Width,
Height
)
A Shapes osztály AddPicture függvényével tudunk képet beszúrni a diára.
Paraméterek
FileName
A képet tartalmazó fájl neve.
LinkToFile
Ha a paraméter értéke igaz, akkor csak csatolja a fájlt a bemutatóhoz.
SaveWithDocument
Ha a paraméter értéke igaz, akkor a képet elmenti a bemutatóval együtt, ellenkező esetben csak a hivatkozást menti el. Ha a LinkToFile paraméter értéke hamis, akkor ennek a paraméternek igaznak kell lennie.
Left
A kép bal szélének pozíciója pontban megadva.
Top
A kép felső szélének koordinátája.
Width
A kép szélessége pontban.
Height
A kép magassága pontban.
Visszatérési érték
Az a Shapes objektum, amelyhez a képet hozzáadtuk.
A kép tulajdonságait a Shape objektum PictureFormat property-jén keresztül állíthatjuk. Ez egy PictureFormat típusú objektum, amelyben az alábbi property-kkel adhatjuk meg a kép tulajdonságait:
Brightness
Osztály: PictureFormat
property Brightness;
A kép fényességét adhatjuk meg egy 0 és 1 közötti értékkel. A 0 a legsötétebb, az 1.0 pedig a legvilágosabb értéket jelenti.
ColorType
Osztály: PictureFormat
property ColorType;
A kép színtranszformációjának típusát adhatjuk meg ebben a property-ben egy MsoPictureColorType típusú konstanssal. Ezek a következők lehetnek:
Konstans Érték Jelentés
msoPictureMixed $FFFFFFFE vegyes
msoPictureAutomatic $00000001 automatikus
msoPictureGrayscale $00000002 szürkeskála
msoPictureBlackAndWhite $00000003 fekete-fehér
msoPictureWatermark $00000004 vízjel
Contrast
Osztály: PictureFormat
property Contrast;
A kép kontrasztjának beállítására szolgáló property. Értéke 0 és 1 között lehet.
CropBottom
Osztály: PictureFormat
property CropBottom;
A kép aljáról levágott pixelek száma. Ha például a kép magassága 100, és ennek a property-nek az értéke 20, akkor a kép alsó 20 sora nem fog látszani.
CropLeft
Osztály: PictureFormat
property CropLeft;
A kép bal széléről levágott pixelek száma. Ugyanúgy használható, mint a CropBottom property.
CropRight
Osztály: PictureFormat
property CropRight;
A kép jobb széléről levágott pixelek száma. Ugyanúgy használható, mint a CropBottom property.
CropTop
Osztály: PictureFormat
property CropTop;
A kép felső széléről levágott pixelek száma. Ugyanúgy használható, mint a CropBottom property.
TransparencyColor
Osztály: PictureFormat
property TransparencyColor;
A kép átlátszó színe. Csak akkor van hatása, ha a TransparentBackground property értéke igaz. Ekkor az ebben a property-ben megadott színű részei helyén a kép mögötti háttér és/vagy objektumok fognak látszani.
Shape.PictureFormat.TransparencyColor:=RGB(255, 255, 0);
Shape.PictureFormat.TransparentBackground:=true;
TransparentBackground
Osztály: PictureFormat
property TransparentBackground;
Ha a property értéke igaz, akkor a kép átlátszó, ellenkező esetben nem. Az átlátszó színt a TransparencyColor property-ben kell megadni.

PowerPoint cikksorozat