Delphi - Karakterek típusának meghatározása

forráskód letöltése
Szöveg feldolgozásánál szükség lehet a karakterek típusának meghatározására. A mellékelt példából megtudhatjuk, hogy miként lehet a legegyszerűbben eldönteni egy karakterről, hogy az betű, szám, kis- vagy nagybetű. Mindezt Windows függvények segítségével tesszük meg.
Négy feladat, négy függvény. A függvények mind megegyeznek abban, hogy egy char típusú paraméterük van, és a visszatérési érték igaz, vagy hamis.
IsCharAlpha;
Osztály:
function IsCharAlpha(
ch: AnsiChar
): BOOL;
A függvény eldönti, hogy a paraméterként megadott karakter betű-e.
Visszatérési érték
Igaz, ha a karakter betű, és hamis, ha nem.
IsCharAlphaNumeric
Osztály:
function IsCharAlphaNumeric(
ch: Char
): BOOL;
Eldönti, hogy a paraméterként megadott karakter alfa-numerikus-e, vagyis betű vagy szám.
Visszatérési érték
Igaz, ha a karakter alfa-numerikus, és hamis, ha nem az.
IsCharUpper;
Osztály:
function IsCharUpper(
ch: Char
): BOOL;
Eldönti, hogy a paraméterként megadott karakter nagybetű-e.
Visszatérési érték
Igaz, ha a karakter nagybetű, és hamis, ha nem. Akkor is hamis értékkel tér vissza, ha a karakter nem betű.
IsCharLower
Osztály:
function IsCharLower(
ch: Char
): BOOL;
Eldönti, hogy a paraméterként megadott karakter kisbetű-e.
Visszatérési érték
Igaz, ha a betű kisbetű, és hamis, ha nem az. Akkor is hamis értékkel tér vissza, ha a karakter nem betű.