Delphi - Új dátum/idő függvények a Delphi 6-ban

Dátum/idő függvények 2. rész

forráskód letöltése
A Delphi 6 új dátum/idő függvényeiről szóló cikksorozat második részében folytatjuk a függvények ismertetését. Ebben a részben azokat a függvényeket vizsgáljuk meg, amelyek a dátum vagy idő egy adott részletét kérdezik le (pl. évszám, hónap, óra, perc, stb.), illetve azokat a függvényeket, amelyek bizonyos időszakok kezdő és befejező dátumát adják vissza (pl. egy adott hét első és utolsó napjának dátuma).
YearOf
Osztály:
function YearOf(
const AValue: TDateTime
): Word;
Ez a függvény visszaadja a paraméterként megadott dátumból az évszámot.
MonthOf
Osztály:
function MonthOf(
const AValue: TDateTime
): Word;
A függvény visszaadja a paraméterként megadott dátumból a hónap sorszámát.
WeekOf
Osztály:
function WeekOf(
const AValue: TDateTime
): Word;
Ezzel a függvénnyel annak a hétnek a sorszámát kérdezhetjük le, amelyre a paraméterként megadott dátum esik.
DayOf
Osztály:
function DayOf(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméterként megadott dátum által meghatározott hónap napjának számát adja vissza. Az eredmény egy 1 és 31 közé eső szám.
HourOf
Osztály:
function HourOf(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméterként megadott dátumból az óra értékével tér vissza.
MinuteOf
Osztály:
function MinuteOf(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméterként megadott időpontból a perc értékével tér vissza.
SecondOf
Osztály:
function SecondOf(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméterként megadott időpontból a másodperc értékével tér vissza.
MilliSecondOf
Osztály:
function MilliSecondOf(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméterként megadott időpontból az ezredmásodperc értékével tér vissza.
StartOfTheYear
Osztály:
function StartOfTheYear(
const AValue: TDateTime
): TDateTime;
A paraméterként megadott dátum által meghatározott év első napjának dátumával tér vissza. Ha például a paraméter 2002.06.20., akkor az eredmény 2002.01.01.
EndOfTheYear
Osztály:
function EndOfTheYear(
const AValue: TDateTime
): TDateTime;
A paraméter megadott dátum által meghatározott év utolsó napjának dátumával tér vissza.
StartOfAYear
Osztály:
function StartOfAYear(
const AYear: Word
): TDateTime;
Hasonló a StartOfTheYear függvényhez, a különbség csupán annyi, hogy paraméterként nem egy dátumot kell megadni, hanem az évszámot. A függvény tehát a paraméterként megadott év első napjának dátumával tér vissza.
EndOfAYear
Osztály:
function EndOfAYear(
const AYear: Word
): TDateTime;
Hasonló az EndOfTheYear függvényhez, de itt paraméterként nem dátumot, hanem évszámot kell megadni. A függvény visszatérési értéke az adott év utolsó napjának dátuma.
StartOfTheMonth
Osztály:
function StartOfTheMonth(
const AValue: TDateTime
): TDateTime;
A paraméterként megadott dátum által meghatározott hónap első napjának dátumával tér vissza.
EndOfTheMonth
Osztály:
function EndOfTheMonth(
const AValue: TDateTime
): TDateTime;
A paraméterként megadott dátum által meghatározott hónap utolsó napjának dátumával tér vissza.
StartOfAMonth
Osztály:
function StartOfAMonth(
const AYear,
AMonth: Word
): TDateTime;
Hasonló a StartOfMonth függvényhez, attól a paraméterezésben tér el. Visszatérési értéke a paraméterek által meghatározott hónap első napjának dátuma.
Paraméterek
const AYear
Évszám (1-9999).
AMonth: Word
Annak a hónapnak a száma, amely hónap első napjának a dátumát akarjuk lekérdezni.
EndOfAMonth
Osztály:
function EndOfAMonth(
const AYear,
AMonth: Word
): TDateTime;
Hasonló az EndOfMonth függvényhez, de a paraméterezésben eltér attól. Visszatérési értéke a paraméterek által meghatározott hónap utolsó napjának dátuma.
Paraméterek
const AYear
Évszám (1-9999).
AMonth: Word
Annak a hónapnak a száma, amely hónap utolsó napjának a dátumát akarjuk lekérdezni.
StartOfTheWeek
Osztály:
function StartOfTheWeek(
const AValue: TDateTime
): TDateTime;
A paraméterként megadott dátum által meghatározott hét első napjának dátumával tér vissza.
EndOfTheWeek
Osztály:
function EndOfTheWeek(
const AValue: TDateTime
): TDateTime;
A paraméterként megadott dátum által meghatározott hét utolsó napjának dátumával tér vissza.
StartOfAWeek
Osztály:
function StartOfAWeek(
const AYear,
AWeekOfYear: Word;
const ADayOfWeek: Word = 1
): TDateTime;
Hasonló a StartOfWeek függvényhez, de a paraméterezésben eltér attól. Visszatérési értéke a paraméterek által meghatározott hét első napjának dátuma.
Paraméterek
const AYear
Évszám.
AWeekOfYear: Word
A hét sorszáma az adott éven belül.
const ADayOfWeek: Word = 1
A hét első napjának száma. Nem kötelező megadni, alapértelmezett értéke 1 (hétfő). A napot megadhatjuk konstanssal is, így a hétfő helyett használhatjuk a DayMonday konstanst is.
EndOfAWeek
Osztály:
function EndOfAWeek(
const AYear,
AWeekOfYear: Word;
constADayOfWeek: Word = 7
): TDateTime;
Hasonló a StartOfWeek függvényhez, de a paraméterezésben eltér attól. Visszatérési értéke a paraméterek által meghatározott hét utolsó napjának dátuma.
Paraméterek
const AYear
Évszám.
AWeekOfYear: Word
A hét sorszáma az adott éven belül.
constADayOfWeek: Word = 7
A hét utolsó napjának száma. Nem kötelező megadni, alapértelmezett értéke 7 (vasárnap). A napot megadhatjuk konstanssal is, például a vasárnapnál a 7 helyett használhatjuk a DaySunday konstanst.
StartOfTheDay
Osztály:
function StartOfTheDay(
const AValue: TDateTime
): TDateTime;
A függvény visszatérési értéke a paraméterként megadott dátum, amelyben az időpont 0:00 órára van módosítva.
EndOfTheDay
Osztály:
function EndOfTheDay(
const AValue: TDateTime
): TDateTime;
A függvény visszatérési értéke a paraméterként megadott dátum, amelyben az időpont 23:59:59 999-ra lesz módosítva, vagyis az adott nap utolsó ezredmásodpercére.
StartOfADay
Osztály:
function StartOfADay(
const AYear,
AMonth,
ADay: Word
): TDateTime; overload;
A függvény hasonló a StartOfDay függvényhez, de a paraméterezésben eltér attól. Két alakja van, ezek a következőképpen néznek ki:
function StartOfADay(const AYear, AMonth, ADay: Word): TDateTime; overload;
function StartOfADay(const AYear, ADayOfYear: Word): TDateTime; overload;
A függvény visszatérési értéke az adott nap legkorábbi időpontja.
Paraméterek #1
const AYear
Évszám.
AMonth
A hónap száma.
ADay: Word
A nap száma.
Paraméterek #2
const AYear,
Évszám.
ADayOfYear
A nap sorszáma az éven belül. Például február 2-a az év 33. napja.
EndOfADay
Osztály:
function EndOfADay(
const AYear,
AMonth,
ADay: Word
): TDateTime; overload;
A függvény hasonló az EndOfDay függvényhez, de a paraméterezésben eltér attól. Két alakja van, ezek a következőképpen néznek ki:
function EndOfADay(const AYear, AMonth, ADay: Word): TDateTime; overload;
function EndOfADay(const AYear, ADayOfYear: Word): TDateTime; overload;
A függvény a paraméterek által meghatározott nap utolsó ezredmásodpercének időpontjával tér vissza.
Paraméterek #1
const AYear
Évszám.
AMonth
A hónap száma.
ADay: Word
A nap száma.
Paraméterek #2
const AYear,
Évszám.
ADayOfYear
A nap sorszáma az éven belül. Például február 2-a az év 33. napja.
MonthOfTheYear
Osztály:
function MonthOfTheYear(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméterként megadott dátum által meghatározott hónap számát adja vissza.
WeekOfTheYear
Osztály:
function WeekOfTheYear(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméterként megadott dátum által meghatározott hét sorszámát adja vissza. A függvénynek két alakja van, melyek a következőképpen néznek ki:
function WeekOfTheYear(const AValue: TDateTime): Word; overload;
function WeekOfTheYear(const AValue: TDateTime; var AYear: Word): Word; overload;
Paraméterek #1
const AValue: TDateTime
Ebben a paraméterben adhatjuk meg azt a dátumot, amely meg fogja határozni a hét sorszámát.
Paraméterek #2
const AValue: TDateTime
Ugyanaz, mint a függvény első alakjánál.
var AYear: Word
Ebben a paraméterben visszakapjuk azt az évszámot, amely évben a hét kezdődik. Ez nem biztos, hogy megegyezik az AValue paraméterben megadott dátum évszámával, mivel a hét csak akkor számít az év első hetének, ha négy, vagy annál több napja is az adott évre esik.
DayOfTheYear
Osztály:
function DayOfTheYear(
const AValue: TDateTime
): Word;
A függvény a paraméterként megadott dátum által meghatározott nap sorszámával tér vissza. A nap sorszáma az adott évben eltelt napok számával azonos.
HourOfTheYear
Osztály:
function HourOfTheYear(
const AValue: TDateTime
): Word;
A megadott dátum paraméter által meghatározott évben eltelt órák számát adja vissza ez a függvény. Csak a már ténylegesen eltelt órák számítanak, nem pedig a megkezdett órák.
MinuteOfTheYear
Osztály:
function MinuteOfTheYear(
const AValue: TDateTime
): LongWord;
A paraméter által meghatározott évben eltelt percek számát adja vissza.
SecondOfTheYear
Osztály:
function SecondOfTheYear(
const AValue: TDateTime
): LongWord;
A paraméter által meghatározott évben eltelt másodpercek számát adja vissza.
MilliSecondOfTheYear
Osztály:
function MilliSecondOfTheYear(
const AValue: TDateTime
): Int64;
A paraméter által meghatározott évben eltelt ezredmásodpercek számával tér vissza. Jellemző, hogy ez az érték már csak egy 64 bites értéken ábrázolható (in64).
WeekOfTheMonth
Osztály:
function WeekOfTheMonth(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméter által meghatározott hét számát adja vissza az adott hónapon belül. A függvénynek két alakja van:
function WeekOfTheMonth(const AValue: TDateTime): Word; overload;
function WeekOfTheMonth(const AValue: TDateTime; var AYear, AMonth: Word): Word; overload;
A második alaknál az AYear és AMonth paraméterekben megkapjuk azt az évszámot és hónapot, amikor a hét kezdődik. A hét abban a hónapban, és abban az évben kezdődik, amely évre illetve hónapra legalább 4 napja esik.
DayOfTheMonth
Osztály:
function DayOfTheMonth(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméter által meghatározott nap számával tér vissza (1-31).
HourOfTheMonth
Osztály:
function HourOfTheMonth(
const AValue: TDateTime
): Word;
A függvény a paraméter által meghatározott hónapban eltelt órák számát adja vissza.
MinuteOfTheMonth
Osztály:
function MinuteOfTheMonth(
const AValue: TDateTime
): Word;
A függvény a paraméter által meghatározott hónapban eltelt percek számát adja vissza.
SecondOfTheMonth
Osztály:
function SecondOfTheMonth(
const AValue: TDateTime
): LongWord;
A paraméter által meghatározott hónapban eltelt másodpercek számát adja vissza.
MilliSecondOfTheMonth
Osztály:
function MilliSecondOfTheMonth(
const AValue: TDateTime
): LongWord;
A paraméter által meghatározott hónapban eltelt ezredmásodpercek számát adja vissza.
DayOfTheWeek
Osztály:
function DayOfTheWeek(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméter által meghatározott nap héten belüli sorszámát adja vissza. Az első nap a hétfő, amelynek értéke 1 (DayMonday).
HourOfTheWeek
Osztály:
function HourOfTheWeek(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméter által meghatározott héten eltelt órák számát adja vissza.
MinuteOfTheWeek
Osztály:
function MinuteOfTheWeek(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméter által meghatározott héten eltelt percek számát adja vissza.
SecondOfTheWeek
Osztály:
function SecondOfTheWeek(
const AValue: TDateTime
): LongWord;
A paraméter által meghatározott héten eltelt másodpercek számát adja vissza.
MilliSecondOfTheWeek
Osztály:
function MilliSecondOfTheWeek(
const AValue: TDateTime
): LongWord;
A paraméter által meghatározott héten eltelt ezredmásodpercek számát adja vissza.
HourOfTheDay
Osztály:
function HourOfTheDay(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméter által meghatározott napon eltelt órák számát adja meg.
MinuteOfTheDay
Osztály:
function MinuteOfTheDay(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméter által meghatározott napon eltelt percek számát adja meg.
SecondOfTheDay
Osztály:
function SecondOfTheDay(
const AValue: TDateTime
): LongWord;
A paraméter által meghatározott napon eltelt másodpercek számát adja meg.
MilliSecondOfTheDay
Osztály:
function MilliSecondOfTheDay(
const AValue: TDateTime
): LongWord;
A paraméter által meghatározott napon eltelt ezredmásodpercek számát adja meg.
MinuteOfTheHour
Osztály:
function MinuteOfTheHour(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméter által meghatározott órában eltelt percek számát adja meg.
SecondOfTheHour
Osztály:
function SecondOfTheHour(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméter által meghatározott órában eltelt másodpercek számát adja meg.
MilliSecondOfTheHour
Osztály:
function MilliSecondOfTheHour(
const AValue: TDateTime
): LongWord;
A paraméter által meghatározott órában eltelt ezredmásodpercek számát adja meg.
SecondOfTheMinute
Osztály:
function SecondOfTheMinute(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméter által meghatározott percben eltelt másodpercek számát adja meg.
MilliSecondOfTheMinute
Osztály:
function MilliSecondOfTheMinute(
const AValue: TDateTime
): LongWord;
A paraméter által meghatározott percben eltelt ezredmásodpercek számát adja meg.
MilliSecondOfTheSecond
Osztály:
function MilliSecondOfTheSecond(
const AValue: TDateTime
): Word;
A paraméter által meghatározott másodpercben eltelt ezredmásodpercek számát adja meg.

Dátum/idő függvények cikksorozat