Delphi - Dátum/idő függvények

Dátum/idő függvények 4. rész

forráskód letöltése
A cikksorozat előző részében olyan függvényeket mutattunk be, amelyekkel két adott dátum között eltelt időegységeket kérdezhettünk le, illetve ellenőrizhettünk. Azok a függvények nem adtak pontos eredményt, mindig csak a ténylegesen eltelt évek, hónapok, órák, stb. számát adták vissza, vagy ellenőrizték le. Ebben a részben most bemutatjuk azokat a függvényeket, amelyekkel pontosan lekérdezhető az eltelt idő, valamint azt is megvizsgáljuk, hogy hogyan tudunk egy dátumot adott időegységgel növelni, vagy csökkenteni.
YearSpan
Osztály:
function YearSpan(
const ANow,
AThen: TDateTime
): Double;
Két dátum között eltelt évek számát adja vissza. Nem csak a ténylegesen eltelt évek számát adja vissza, hanem beleszámítja a még teljesen le nem telt éveket is, így ha két dátum között két és fél év telt el, akkor a függvény visszatérési értéke is 2,5 lesz. Ha két dátum között pontosan egy év telt el, akkor a visszatérési értéke 365,25.
MonthSpan
Osztály:
function MonthSpan(
const ANow,
AThen: TDateTime
): Double;
A két dátum között eltelt hónapok száma, beleszámítva a még le nem telt hónapot is.
WeekSpan
Osztály:
function WeekSpan(
const ANow,
AThen: TDateTime
): Double;
Két dátum között eltelt hetek számát adja vissza, beleszámítva a megkezdett heteket is.
DaySpan
Osztály:
function DaySpan(
const ANow,
AThen: TDateTime
): Double;
Két dátum között eltelt napok számát adja vissza, beleszámítva a megkezdett napokat is.
HourSpan
Osztály:
function HourSpan(
const ANow,
AThen: TDateTime
): Double;
Két dátum (időpont) között eltelt órák számát adja vissza, a megkezdett órákat is beleszámítva.
MinuteSpan
Osztály:
function MinuteSpan(
const ANow,
AThen: TDateTime
): Double;
Két dátum között eltelt percek számát adja vissza, beleszámítva a megkezdett perceket is.
SecondSpan
Osztály:
function SecondSpan(
const ANow,
AThen: TDateTime
): Double;
Két dátum között eltelt másodpercek számát adja vissza, beleszámítva a megkezdett másodperceket is.
MilliSecondSpan
Osztály:
function MilliSecondSpan(
const ANow,
AThen: TDateTime
): Double;
Két dátum között eltelt ezredmásodpercek számát adja vissza. Mivel ennél kisebb időegységet már nem használunk, ezért ennek a függvénynek a visszatérési értéke megegyezik a MilliSecondsBetween függvény visszatérési értékével, csupán a visszatérési érték típusában van különbség.
IncYear
Osztály:
function IncYear(
const AValue: TDateTime;
const ANumberOfYears: Integer = 1
): TDateTime;
Ennek a függvénynek a segítségével adott számú évet adhatunk a paraméterként megadott dátumhoz. Pozitív érték esetén növeljük az évszámot, negatív értéknél pedig csökkentjük.
Paraméterek
const AValue: TDateTime
A módosítandó dátum.
const ANumberOfYears: Integer = 1
Ennyi évet adunk hozzá a dátumhoz. Nem kötelező megadni, az alapértelmezett érték 1.
IncMonth
Osztály:
function IncMonth(
const DateTime: TDateTime;
NumberOfMonths: Integer = 1
): TDateTime;
A függvénnyel adott számú hónapot adhatunk hozzá a dátumhoz. Negatív érték esetén az adott számú hónappal csökkenthetjük a dátumot. A módosításnál figyelembe veszi a hónapok napjainak számát is.
Paraméterek
const DateTime: TDateTime
A módosítandó dátum.
NumberOfMonths: Integer = 1
Ennyi hónappal módosítjuk a dátumot. Ha a dátum például 2002.06.20., és a NumberOfMonths paraméter értéke 2, akkor a kapott dátum 2002.08.20. lesz.
Nem kötelező megadni, az alapértelmezett érték 1.
Megjegyzés
Ez a függvény a SysUtils unit-ban található. Ez a unit tartalmaz még több más dátum kezeléssel és konvertálással kapcsolatos függvényt, az elkövetkezendő részekben ezekről is lesz szó.
IncWeek
Osztály:
function IncWeek(
const AValue: TDateTime;
const ANumberOfWeeks: Integer = 1
): TDateTime;
A paraméterben megadott dátumot adott számú héttel módosítja, és az eredménnyel tér vissza.
Paraméterek
const AValue: TDateTime
A módosítandó dátum.
const ANumberOfWeeks: Integer = 1
A hetek száma. Nem kötelező megadni, az alapértelmezett érték 1. Lehet negatív is.
IncDay
Osztály:
function IncDay(
const AValue: TDateTime;
const ANumberOfDays: Integer = 1
): TDateTime;
A paraméterként megadott dátumhoz hozzáad, vagy kivon belőle adott számú napot, és az eredménnyel tér vissza.
Paraméterek
const AValue: TDateTime
A módosítandó dátum.
const ANumberOfDays: Integer = 1
Napok száma. Nem kötelező megadni, az alapértelmezett érték 1. Lehet negatív is.
IncHour
Osztály:
function IncHour(
const AValue: TDateTime;
const ANumberOfHours: Int64 = 1
): TDateTime;
A paraméterként megadott időponthoz hozzáad adott számú órát, és az eredménnyel tér vissza.
Paraméterek
const AValue: TDateTime
A módosítandó dátum.
const ANumberOfHours: Int64 = 1
Az órák száma. Nem kötelező megadni, az alapértelmezett érték 1. Lehet negatív is.
IncMinute
Osztály:
function IncMinute(
const AValue: TDateTime;
const ANumberOfMinutes: Int64 = 1
): TDateTime;
A paraméterként megadott dátumhoz hozzáadja a szintén paraméterként megadott perceket, és az eredménnyel tér vissza.
Paraméterek
const AValue: TDateTime
A módosítandó dátum.
const ANumberOfMinutes: Int64 = 1
A percek száma. Nem kötelező megadni, az alapértelmezett érték 1. Lehet negatív is.
IncSecond
Osztály:
function IncSecond(
const AValue: TDateTime;
const ANumberOfSeconds: Int64 = 1
): TDateTime;
A paraméterként megadott dátumhoz hozzáadja a szintén paraméterként megadott másodperceket, és az eredménnyel tér vissza.
Paraméterek
const AValue: TDateTime
A módosítandó dátum.
const ANumberOfSeconds: Int64 = 1
A másodpercek száma. Nem kötelező megadni, az alapértelmezett érték 1. Lehet negatív is.
IncMilliSecond
Osztály:
function IncMilliSecond(
const AValue: TDateTime;
const ANumberOfMilliSeconds: Int64 = 1
): TDateTime;
A paraméterként megadott dátumhoz hozzáadja a szintén paraméterként megadott ezredmásodperceket, és az eredménnyel tér vissza.
Paraméterek
const AValue: TDateTime
A módosítandó dátum.
const ANumberOfMilliSeconds: Int64 = 1
Az ezredmásodpercek száma. Nem kötelező megadni, az alapértelmezett érték 1. Lehet negatív is.

Dátum/idő függvények cikksorozat