Delphi - Az IXMLNode interfész

IXMLNode 2. rész

forráskód letöltése
Az IXMLNode interfészről szóló cikksorozatot a második részben az interfész metódusainak ismertetésével folytatjuk. A mellékelt példában egy DATAPACKET (adatcsomag) XML dokumentumot szerkeszthetünk, új rekordokat vehetünk fel, vagy már meglévőket törölhetünk. A szerkesztési feladatokat, valamint az eredeti XML dokumentum beolvasását az IXMLNode interfész metódusainak segítségével oldjuk meg.
AddChild
Osztály: IXMLNode
function AddChild(
const TagName,
NamespaceURI: DOMString;
GenPrefix: Boolean = False;
Index: Integer = -1
): IXMLNode; overload;
Az aktuális csomópontban létrehoz egy új csomópontot. A függvénynek két formája van:
function AddChild(const TagName, NamespaceURI: DOMString; GenPrefix: Boolean = False; Index: Integer = -1): IXMLNode; overload;
function AddChild(const TagName: DOMString; Index: Integer = -1): IXMLNode; overload;
Paraméterek
const TagName
Az új csomópont neve.
NamespaceURI: DOMString
Az új csomópont nevének névtér előtagja.
GenPrefix: Boolean = False
Ha ennek a paraméternek az értéke igaz, akkor a NamespaceURi paraméter által meghatározott névteret létrehozza, ha az még nem létezett. Ez csak akkor történik meg, ha a dokumentum Options property-jében a doNamespaceDecl tulajdonság meg van adva.
Index: Integer = -1
Az új csomópont pozícióját határozza meg. Az első csomópont sorszáma 0, a másodiké 1, és így tovább. Ha –1-et adunk meg (ez az alapértelmezett), akkor az utolsó helyre kerül.
Visszatérési érték
A visszatérési értéke az új csomópont IXMLNode objektuma.
CloneNode
Osztály: IXMLNode
function CloneNode(
Deep: Boolean
): IXMLNode;
Egy másolatot készít az aktuális csomópontról, de az új csomópont szülője nem lesz meghatározva.
Paraméterek
Deep: Boolean
Ha a paraméter értéke igaz,
Visszatérési érték
Az új csomópont IXMLNode objektumával tér vissza, amit hozzáadhatunk egy másik csomópont ChildNodes objektumához.
DeclareNamespace
Osztály: IXMLNode
procedure DeclareNamespace(
const Prefix,
URI: DOMString
);
Hozzáad egy attribútumot a csomóponthoz, ami deklarálja a megadott névtér URI-t.
Paraméterek
const Prefix
A névtér előtagja.
URI: DOMString
Az Universal Resource Identifier (URI), a névtér azonosítója.
FindNamespaceDecl
Osztály: IXMLNode
function FindNamespaceDecl(
const NamespaceURI: DOMString
): IXMLNode;
Megkeresi azt a csomópont hierarchiát, ami a megadott névtér URI-val azonosítható névtér deklarációt tartalmazza.
Paraméterek
const NamespaceURI: DOMString
A keresett névtér URI.
Visszatérési érték
A csomópont hierarchia IXMLNode objektuma, vagy nil, ha a megadott névtér nem található.
FindNamespaceURI
Osztály: IXMLNode
function FindNamespaceURI(
const TagOrPrefix: DOMString
): DOMString;
Megkeresi a névtér előtaghoz tartozó névtér URI-t.
Paraméterek
const TagOrPrefix: DOMString
A névtér előtagja, vagy egy olyan név, ami tartalmazza a névtér előtagot.
Visszatérési érték
A visszatérési érték a névtér URI, vagy egy üres sztring, ha nincs találat.
GetAttribute
Osztály: IXMLNode
function GetAttribute(
const AttrName: DOMString
): OleVariant;
Az Attributes property read metódusa. A megadott attribútum értékét adja vissza.
Paraméterek
const AttrName: DOMString
Az attribútum neve.
Visszatérési érték
Az attribútum értéke.
GetAttributeNodes
Osztály: IXMLNode
function GetAttributeNodes: IXMLNodeList;
A ChildNodes property read metódusa.
Visszatérési érték
A csomópont attribútumait tartalmazó IXMLNodeList objektumot adja vissza.
GetAttributeNS
Osztály: IXMLNode
function GetAttributeNS(
const AttrName,
NamespaceURI: DOMString
): OleVariant;
A megadott attribútum értékével tér vissza. Az attribútumot nem csak névvel, hanem névtérrel is meg kell határozni.
Paraméterek
const AttrName
Az attribútum neve.
NamespaceURI: DOMString
Az attribútum névterének neve.
Visszatérési érték
Az attribútum értéke, vagy Null, ha az attribútum nem található.
GetChildNodes
Osztály: IXMLNode
function GetChildNodes: IXMLNodeList;
A ChildNodes property read metódusa.
Visszatérési érték
A csomópont gyermek csomópontjainak IXMLNode objektumával tér vissza.
GetChildValue
Osztály: IXMLNode
function GetChildValue(
const IndexOrName: OleVariant
): OleVariant;
A ChildValue property read metódusa.
Paraméterek
const IndexOrName: OleVariant
A paraméter által meghatározott gyermek elem értékét adja vissza a property. Az IndexOrName paraméter lehet a gyermek csomópont objektuma, vagy a neve. Részletesen lásd a ChildValues property leírásánál.
GetCollection
Osztály: IXMLNode
function GetCollection: IXMLNodeCollection;
A Collection property read metódusa. Részletesen lásd a Collection property leírásánál.
GetDOMNode
Osztály: IXMLNode
function GetDOMNode: IDOMNode;
A DOMNode property read metódusa.
Visszatérési érték
A csomópont IDOMNode interfészének objektumát adja vissza.
GetHasChildNodes
Osztály: IXMLNode
function GetHasChildNodes: Boolean;
A HasChildNodes property read metódusa.
Visszatérési érték
A visszatérési érték igaz, ha a csomópontnak vannak gyermek elemei, és hamis, ha nincsenek.
GetIsTextElement
Osztály: IXMLNode
function GetIsTextElement: Boolean;
Az IsTextElement property read metódusa.
Visszatérési érték
A visszatérési értéke igaz, ha a csomópont tartalmaz szöveget, és hamis, ha nem.
GetLocalName
Osztály: IXMLNode
function GetLocalName: DOMString;
A LocalName property read metódusa.
Visszatérési érték
A csomópont nevét adja vissza a névtér előtag nélkül.
GetNamespaceURI
Osztály: IXMLNode
function GetNamespaceURI: DOMString;
A NamespaceURI property read metódusa.
Visszatérési érték
A csomópont névterének URI azonosítóját adja vissza.
GetNodeName
Osztály: IXMLNode
function GetNodeName: DOMString;
A NodeName property read metódusa.
Visszatérési érték
A csomópont nevét adja vissza a névtér előtaggal együtt (ha az meg volt adva).

IXMLNode cikksorozat