Delphi - Ki-, bejelentkezés, felhasználói váltás eseménye

forráskód letöltése
Ha nyomon szeretnénk követni programból azt az eseményét, hogy melyik felhasználónk jelentkezik be, vagy ki a számítógépen, akkor ennek módját megtudhatjuk a mellékelt cikkből. Figyeltethetjük továbbá azt is, ha csak zárolja (Lock) a felhasználó a gépet, vagy azt is ha egy távoli felhasználó jelentkezik be hálózaton keresztül a számítógépünkre.
A mellékelt példa kipróbálásához indítsa el az alkalmazást, majd váltson felhasználót (Win + L billentyű, vagy kijelentkezés - felhasználó váltás). Miután bejelentkezett más felhasználóként, jelentkezzen ki onnan és ismételten az előző felhasználói névvel jelentkezzen be. Ekkor látható lesz ismét alkalmazásunk ablaka, mely addigra már tele lesz, zárolási, be és kijelentkezési eseményekkel, melyek a fenti műveletek során történtek.
Ezen események figyeléséhez regisztrálnunk kell a Windows-ban ablakunkat, hogy az megkaphassa a megfelelő üzeneteket. Ehhez a WTSRegisterSessionNotification függvényt kell meghívnunk. Itt első paraméterként az ablakunk azonosítóját kell megadnunk, míg másodikként az alábbi konstansok egyikét:
 • NOTIFY_FOR_THIS_SESSION - csak a saját munkamenetünkkel kapcsolatban kapunk üzeneteket
 • NOTIFY_FOR_ALL_SESSIONS - minden munkamenettel kapcsolatban megkapjuk az üzeneteket
Most már kapni fogja ablakunk a megfelelő üzeneteket, viszont jó lenne, ha ezeket mi is elfoghatnánk. Ezért az alkalmazás üzenetkezelő függvényét átirányítjuk a DoMessage függvényünkre.
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 FReg:=WTSRegisterSessionNotification(Handle, NOTIFY_FOR_ALL_SESSIONS);
 Application.OnMessage:=DoMessage;
end;
Alkalmazásunk futásának végén tudatnunk kell a Windows-al, hogy a továbbiakban már nem tartunk igényt az üzenetek küldésére. Ehhez a WTSUnRegisterSessionNotification függvényt kell meghívnunk, melynek szintén ablakunk azonosítóját adjuk át.
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 if FReg then begin
  WTSUnRegisterSessionNotification(Handle);
 end;
end;
A DoMessage függvény kapja meg most az összes beérkező üzenetet. Mivel a Handled paramétert hamisra állítjuk, így ezért olyan mint ha nem is tettünk volna semmit: az eredeti üzenetkezelő fogja elvégezni az érdemi munkát és feldolgozni a beérkezett üzeneteket. Eközben viszont értesülhetünk arról, ha a WM_WTSSESSION_CHANGE üzenet érkezik.
Ilyenkor az üzenet wParam értékéből tudhatjuk meg pontosan, hogy mi is történt.
procedure TForm1.DoMessage(var Msg: TMSG; var Handled: Boolean);
var
 s: string;
begin
 Handled:=false;
 if Msg.Message = WM_WTSSESSION_CHANGE then begin
  s:=IntToStr(Msg.lParam);
  case Msg.wParam of
   WTS_CONSOLE_CONNECT: ListBox1.Items.Add('CONSOLE_CONNECT: '+s);
   WTS_CONSOLE_DISCONNECT: ListBox1.Items.Add('CONSOLE_DISCONNECT: '+s);
   WTS_REMOTE_CONNECT: ListBox1.Items.Add('REMOTE_CONNECT: '+s);
   ...
end;
Végül felhívnánk a figyelmet a GetSystemMetrics függvényre melyeket, ha az SM_REMOTECONTROL vagy az SM_REMOTESESSION paraméterrel hívunk, akkor további lényeges információkat kaphatunk.