Delphi - Az Action komponensek

6. rész

forráskód letöltése
A TActionManager és az ehhez kapcsolódó komponensek használata többek között azért hasznos, mivel ezek segítségével olyan felület alakítható ki, amelyet a felhasználó saját ízlése szerint módosíthat, anélkül, hogy nekünk ennek leprogramozásával különösebben foglalkozni kellene. De vajon hogyan tudja a felhasználó testre szabni az eszköztárakat és menüket?
Az Additional palettán található negyedik komponens a TCustomizeDlg, ami ugyanazt a dialógus ablakot jeleníti meg, amit szerkesztési időben is használtunk. A különbség csak annyi, hogy ezt futási időben teszi, vagyis a felhasználónak is felkínálja majdnem ugyanazokat a lehetőségeket, amiket nekünk szerkesztési időben. Azért csak majdnem, mivel a felhasználó természetesen nem hozhat létre új funkciókat, és nem is törölheti a meglévőket.
A dialógus ablak a Show eljárás meghívásával jelenik meg. Ha az szeretnénk, hogy mindig ez az ablak legyen felül, akkor a StayOnTop property értékét állítsuk igazra. Amikor az ablak megjelenik, akkor fut le az OnShow esemény, amikor pedig bezáródik, akkor az OnClose.

Action komponensek cikksorozat