Delphi - A TCheckListBox komponens

forráskód letöltése
A CheckListBox komponens egy olyan speciális lista, amelyben minden elemhez tartozik egy jelölőnégyzet (CheckBox) is.
A TCheckListBox osztály a TCustomListBox osztályból van származtatva, így a ListBox komponensnél megtalálható property-k itt is léteznek.
AllowGrayed
Osztály: TCheckListBox
property AllowGrayed: Boolean;
Bár egy CheckBox-ban logikai értéket adunk, vagyis az értéke elvileg igaz vagy hamis lehet, mégis előfordulhat olyan eset, amikor egy harmadik értékre is szükség van. Ez a harmadik érték a „nem értelmezett” állapot, és a CheckBox ilyenkor „szürkítve” jelenik meg. Ha engedélyezni szeretnénk ennek az állapotnak a beállítását is, akkor a property-nek adjunk igaz értéket.
Checked
Osztály: TCheckListBox
property Checked[Index: Integer]: Boolean;
Ezzel a property-vel kérdezhetjük le, vagy állíthatjuk be az egyes elemekhez tartozó CheckBox-ok állapotát. A property igaz értéket ad vissza, ha a CheckBox ki van jelölve, és hamisat, ha nincs, vagy szürkített állapotban van. Az Index az elem sorszáma. Az első elemé 0, a másodiké 1, stb.
Flat
Osztály: TCheckListBox
property Flat: Boolean;
A CheckBox-ok megjelenítését szabályozza ez a property. Ha az értéke igaz, akkor a megjelenítés 3D stílusú, egyébként egyszerű, egyszínű.
ItemEnabled
Osztály: TCheckListBox
property ItemEnabled[Index: Integer]: Boolean;
A property értéke azt mondja meg, hogy az Index sorszámú elem engedélyezett-e, vagy sem. Írható-olvasható property. Ha a property értéke igaz, akkor az elem engedélyezett.
Header
Osztály: TCheckListBox
property Header[Index: Integer]: Boolean;
Az elemeket különböző szekciókra oszthatjuk ennek a property-nek a megfelelő használatával. Ha az Index-szel meghatározott elem Header tulajdonságát igazra állítjuk, akkor ez előtt az elem előtt nem lesz CheckBox, csak a felirat jelenik meg.
HeaderBackgroundColor
Osztály: TCheckListBox
property HeaderBackgroundColor: TColor;
A Header típusú elemek háttérszínét határozza meg ez a property (lásd Header property).
HeaderColor
Osztály: TCheckListBox
property HeaderColor: TColor;
A Header típusú elemek feliratának színét határozza meg ez a property, a HeaderBackgroundColor property-hez hasonlóan.
State
Osztály: TCheckListBox
property State[Index: Integer]: TCheckBoxState;
Ez a property annyiban különbözik a Checked property-től, hogy ezzel a CheckBox mindhárom állapotát le tudjuk kérdezni. Értékei a következők lehetnek:
  • cbUnchecked: a CheckBox nincs bejelölve;
  • cbChecked: a CheckBox be van jelölve;
  • cbGrayed: szürkített állapot.
OnClickCheck
Osztály: TCheckListBox
property OnClickCheck: TNotifyEvent;
Ez az esemény akkor következik be, amikor a felhasználó valamelyik CheckBox állapotát megváltoztatja.