Delphi - HTML dokumentum elérése a WebBrowser komponensben

forráskód letöltése
Amikor egy Form-ra elhelyezünk egy-egy WebBrowser komponenst, majd ebbe betöltünk egy tetszőleges web oldalt, akkor lehetőségünk van arra, hogy a HTML oldalt elérjük és abból tetszőleges információkat kiolvassunk. Mellékelt példában a betöltött HTML oldalak címeit (<TITLE>) gyűjtjük ki.
Ennek menete a következő lesz: először is biztosítanunk kell, hogy egy tetszőleges oldalra navigálhasson a felhasználó. Ehhez a WebBrowser Navigate függvényét használjuk.
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  WebBrowser1.Navigate(Edit1.Text);
end;
Felhasználjuk az OnNavigateComplete2 eseményt, hogy értesítést kapjunk arról a tényről, hogy a kért oldal betöltődött-e már. Így amikor ez az esemény létrejön, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az adott web oldal letöltése befejeződött. Ez lesz az a pillanat, melytől kezdve már kiolvashatjuk a HTML oldal tartalmát.
procedure TForm1.WebBrowser1NavigateComplete2(Sender: TObject;
  const pDisp: IDispatch; var URL: OleVariant);
var
  s: string;
begin
Ennek eléréséhez a WebBrowser komponens OleObject property-jének Document property-jét kell használnunk, mely HTML dokumentumot foglalja magában. Így a cím eléréséhez csak a Title property értékét kell kiolvasnunk.
  s:=Trim(WebBrowser1.OleObject.Document.Title);
  if s<>'' then begin
    ListBox1.Items.Add(s);
  end;
end;