Delphi - AlphaBlend effekt web oldalon

Web effektek 1. rész

forráskód letöltése
Ha egy web lapon adott egy kép <IMG>, vagy egy szöveg bekezdés mondjuk <DIV>...</DIV>-ben, akkor lehetőségünk van arra, hogy ez ne csak egyszerűen megjelenjen, hanem egy vizuális szűrőn keresztül kerüljön képernyőre. Ezek a szűrők különféle hatásokat hoznak létre a képen, illetve a szövegen és ennek eredménye jelenik meg. Így például lehetőségünk van áttetszőség képzésére, melynek számos tulajdonságán keresztül befolyásolhatjuk az eredményt. Ez az átlátszóság valós. Vagyis, ha egy kép mögé szöveget helyezünk a web lapon és a kép átlátszóságának mértéke megengedi, akkor ez a szöveg látható lesz.
Sorozatunk első részében ezzel az effekttel foglalkozunk részletesen, majd ezt követően sorra vesszük a további effekteket is.
A mellékelt példa kipróbálásához a következő lépésekre van szükség: fordítsa le az alkalmazást, majd a Project1.exe-t másolja át a web szerver azon könyvtárába, ahonnan az futtatható. Ez alapértelmezett esetben a C:\Inetpub\Scripts könyvtár. A mellékelt StyleSheet1.css és 1.gif állományokat szintén másolja ezen könyvtárba. Ezt követően indítson el egy Internet Explorer-t és írja be a következő címet: http://localhost/scripts/project1.exe. A localhost helyett más névre lehet szükség, ha nem a sajátgépen fut a web szerver.
Ha a web lapunk egy objektumához szeretnénk ilyen szűrőt felhasználni, akkor nem kell mást tennünk, mint egy speciális stílust megadni:
<img style="filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=50);" src="1.gif"/>
Amint az látható, egy filter nevű stílussal és a hozzá tartozó paraméterekkel leírható, hogy az adott kép milyen szűrőn menjen keresztül a web lapon történő megjelenés előtt. Fenti példában a kép 50%-osan átlátszó lesz megjelenésekor.
Nézzük most milyen tulajdonságokkal rendelkezik az Alpha nevű szűrő.
Style
Osztály: DXImageTransform.Microsoft
Style
A Style property-ben adható meg, hogy milyen típusú legyen az áttetszőség képzése.
Típus Leírás
Uniform Egységes az adott objektum teljes felületére nézve.
Linear Két pont által határozott egyenes mentén történik a leképzés.
Radial Körkörös áttetszőség.
Rectangular Téglalap alakú áttetszőség.
Opacity
Osztály: DXImageTransform.Microsoft
Opacity
Az áttetszőség mértéke %-ban. 0 esetén teljesen átlátszó az objektum, 100 esetén az eredeti kép jelenik meg.
FinishOpacity
Osztály: DXImageTransform.Microsoft
FinishOpacity
A befejező áttetszőség mértéke. Uniform típust kivéve, minden más típus esetén értelmezett. 0 esetén teljesen átlátszó az objektum, 100 esetén az eredeti kép jelenik meg.
StartX
Osztály: DXImageTransform.Microsoft
StartX
Linear típus esetén a kezdőpont X koordinátája.
StartY
Osztály: DXImageTransform.Microsoft
StartY
Linear típus esetén a kezdőpont Y koordinátája.
FinishX
Osztály: DXImageTransform.Microsoft
FinishX
Linear típus esetén a befejező pont X koordinátája.
FinishY
Osztály: DXImageTransform.Microsoft
FinishY
Linear típus esetén a befejező pont Y koordinátája.
Enabled
Osztály: DXImageTransform.Microsoft
Enabled
Ha a property értéke igaz, akkor a filter hatása engedélyezett.

Web effektek cikksorozat