Delphi - Felesleges állományok eltávolítása az Intéző segítségével

forráskód letöltése
Létrehozunk egy új menüpontot a Windows Intézőjének azon gyorsmenüjéhez, mely akkor jelenik meg, ha a felhasználó egy mappán kattint jobb gombbal. Az új menüpont választásával elindul egy saját alkalmazásunk, mely törli azokat az állományokat, melyek nem szükségesek egy-egy Delphi-s projekt továbbításához, így csak a szükséges forráskód marad.
Ahhoz, hogy az új menü létrejöjjön, a Windows Intézőben futtassa le egyszer a mellékelt példaprogramot.
A programunk indulásakor meghívjuk a PopupMenuReg eljárásunkat, mely elvégzi az új menüpont létrehozását.
begin
 PopupMenuReg;
Ha alkalmazásunk kap paramétert induláskor, akkor végezzük el a szükséges állományok keresését és törlését. A kapott paraméter az a mappa lesz, melyben a keresést végezni kell. E művelethez létrehozunk egy ScanDirectory nevű eljárást, melynek első paraméterében azt a mappát kell megadnunk melyben a keresést végezni kell, míg másodikként a törlendő állományokat kiterjesztését.
 if ParamCount>0 then begin
  dir:=ParamStr(1);
  ScanDirectory(dir, '*.~*');
  ScanDirectory(dir, '*.dof');
  ScanDirectory(dir, '*.dcu');
  ...
 end;
end.
Az új menüpont létrehozása úgy történik, hogy a Windows regisztrációs adatbázisban a HKEY_CLASSES_ROOT főkulcs alá a Directory\shell kulcs alá kell létrehoznunk egy újat, melyben megadhatjuk, hogy mi legyen a megjelenő menüpont felirata és a kiválasztásakor melyik alkalmazás induljon el.
procedure PopupMenuReg;
begin
 with TRegistry.Create do begin
  RootKey:=HKEY_CLASSES_ROOT;
  OpenKey('Directory\shell\clean', true);
  WriteString('', 'Felesleges Delphi állományok törlése');
  CloseKey;
  OpenKey('Directory\shell\clean\command', true);
  WriteString('', ParamStr(0)+' "%1"');
  CloseKey;
  Free;
 end;
end;
A ScanDirectory a megadott mappában az összes állományt ellenőrizi, hogy megfelel-e a keresési feltételnek.
procedure ScanDirectory(const dir, filemask: string);
var
 sr: TSearchRec;
begin
 ChDir(dir);
 if FindFirst(filemask, faAnyFile, sr)=0 then begin
  repeat
   if (sr.Name<>'.') and (sr.Name<>'..') then begin
Akkor ha egy mappát talál a keresés, akkor rekurzív módon ismét a ScanDirectory függvény kerül meghívásra, annak érdekében hogy a kiválasztott mappán belül lévő állományok is törlésre kerüljenek.
    if (sr.Attr and faDirectory)=faDirectory then begin
     ScanDirectory(sr.Name, filemask);
    end else begin
Találat esetén a DeleteFile hívásával végezzük el az állomány törlését.
     SysUtils.DeleteFile(sr.Name);
    end;
   end;
  until FindNext(sr)<>0;
 end;
 SysUtils.FindClose(sr);
 Chdir('..');
end;