C# - A kezdet

C# nyelv 1. rész

forráskód letöltése
Most induló cikksorozatunkban a C# nyelvvel ismerkedhetünk meg a kezdeti lépésektől az egyre bonyolódó helyzetekig.
A C# nyelvről tudni kell, hogy leginkább a C, C++ nyelvre hasonlít, de átveszi azokat az elemeket a Visual Basic-ből, melyek a gyors, hatékony programozáshoz szükségesek. Az így létrejött nyelv igen egyszerűen sajátítható el, ha valaki már dolgozott objektum orientált programozási felületen. A C# megőrzi a C++ nyelvek szabadosságát és hatékonyságát és ezt még ötvözi a Visual Basic gyorsaságával. Az így született nyelv igen jól és könnyedén használható.
A Visual Studio.NET-nek csak egy eleme a C#. E mellett ugyanazzal a fejlesztői környezettel létrehozhatunk akár Visual Basic, vagy C++-os projekteket is. Mindegyik nyelven ugyanazt a Microsoft.NET platformot érjük el és programozhatjuk, mely most már teljesen objektum orientált lett. Így például a Windows szerviz alkalmazásokat is egy objektumon keresztül kezelhetjük, végezhetünk velük tetszőleges funkciót és nem kell leprogramoznunk a sokszor bonyolult Windows függvényhívásokon megvalósuló alkalmazásainkat. Persze ez csak egyetlen példa, mely mellett még számtalan másik nagyszerű újdonságot is felsorolhatnánk.
A Microsoft.NET platform létrehoz egy ún. Common Language Subset (CLS), mely egy közös objektum orientált osztály könyvtár mindegyik nyelvhez. Így programjaink készítésekor már számtalan osztály a rendelkezésünkre áll, melyeket csak fel kell használnunk. Ezt használva akár egy MS SQL szerver adatbázisait is teljesen egyszerűen elérhetjük és könnyedén kezelhetjük adatainkat.
Vágjunk rögtön bele a programfejlesztésbe C# nyelven. Kezdjük mi is a már hagyománynak mondható Hello World! típusú alkalmazás létrehozásával. Ehhez akár mellőzhetjük is a Visual Studio.NET fejlesztői környezetet. Hozzunk létre egy egyszerű szöveges állományt, mondjuk Hello.cs névvel, melybe az alábbi kerüljön:
using System;
class Hello
{
   static void Main() {
      Console.WriteLine("Hello World!");
   }
}
A C#-nak van egy parancssori fordítója a CSC.EXE. Indítsunk el egy DOS ablakot (használjuk a Start - Programs - Microsoft Visual Studio.NET - Visual Studio.NET Tools - Visual Studio.NET Command Prompt alkalmazást ehhez, mert így elérhető lesz a CSC.EXE bármelyik alkönyvtárból!), majd lépjünk be abba a könyvtárba, ahol a Hello.cs található. Ekkor írjuk be a következőt: csc hello.cs. A fordítás után létrejön egy HELLO.EXE, melyet elindítva megjelenik a DOS ablakban a Hello World! felirat.
Nézzük, miként épül fel egy ilyen forráskód. Az első sorában a using kulcsszó után adjuk meg annak a névtérnek (namespace) a megnevezését, melynek objektumait használni szeretnénk. Jelen példánkban a Console osztályt használjuk, melynek deklarációja a System névtérben található.
A programunkban létre kell hoznunk egy saját osztályt, melyet Hello-nak neveztünk el. Ezt a class kulcsszó után adhatjuk meg. Ebben az osztályban minimum egy függvényt implementálnunk kell, ez pedig a Main lesz. Amikor a programunk indul ez lesz az a függvény, mely meghívásra kerül.
A Main függvényben használjuk fel a Console osztályt, melynek WriteLine függvénye a standard outputra ír egy sort, melyet paraméterként egy sztringbe megadunk.
Ezzel első alkalmazásunk készen is van.
Ha a Visual Studio.NET-et elindítjuk, akkor ott az első alkalmazásunkhoz válasszuk a File – New – Project menüpontot, majd a megjelenő ablakból a Visual C# Projects elemet és a Windows Application tételt. Ekkor létrejön egy olyan forráskód, melyhez tartozik egy Form is, mely programunk fő ablaka lesz, tehát induláskor ez jelenik meg elsőként. Ebből a projectből fordítás után egy Windows platformon futó alkalmazás lesz.

C# nyelv cikksorozat