C# - Melyik könyvtárból fut a programunk?

forráskód letöltése
Ha szükségünk van arra az információra, hogy a programunk aktuálisan melyik könyvtárból lett elindítva, akkor természetesen van lehetőségünk arra, hogy ezt lekérdezzük futási időben.
A megoldása az Application osztályban keresendő. Itt találunk egy StartupPath nevezetű property-t, mely sztringként adja vissza annak a könyvtárnak a teljes elérési útvonalát, melyben a programunk található.
StartupPath
Osztály: System.Windows.Forms.Application
public static string StartupPath {get;}
A StartupPath property azt az elérési utat szolgáltatja vissza sztringként, ahonnan az alkalmazásunkat elindítottuk.
A példaprogram
Az érték megjelenítését a Form Activated eseményéhez kötöttük. Ez az esemény akkor jön létre, amikor a Form-unk aktiválva lesz. Itt egyszerűen egy label kontrolra kiírjuk ennek a property-nek az értékét.
  protected void Form1_Activated (object sender, System.EventArgs e)
  {
    label1.Text = Application.StartupPath;        
  }