C# - Előre definiált típusok

C# nyelv 3. rész

Cikksorozatunk mostani részében a C# nyelvben előre definiált típusokkal ismerkedünk meg.
Nézzük milyen típusokat találunk előre definiálva.
Az object típus lesz az, mely minden egyéb típusnak az őse. Minden más amit használunk, az ebből származik.
Szövegek tárolására a string típus áll rendelkezésünkre. Ez nem más, mint Unicode karakterek egymás utáni lánca.
string s = "Animare Software"; 
Egyetlen Unicode karakter eltárolásához a char típus alkalmas. Erről tudnunk kell, hogy 16 biten történik a tárolás pozitív egész számként. Értéktartománya: 0 és 65535 között van.
char c = 'a'; 
Az sbyte típus egy 8-bites előjeles egész számot tároló típus. Értéktartománya: –128 és 127 között van.
sbyte b = 56; 
A short típussal 16-bites előjeles számokat tárolhatunk. Értéktartománya: –32768 és 32767 között van.
short h = -4000; 
Az int típus lesz a 32-bites előjeles egész számot tároló típus. Értéktartománya: –2147483648 és 2147483647 között van.
int i = 100000; 
A long 64-biten tárol előjeles egész számokat. Értéktartománya: –9223372036854775808 és 9223372036854775807 között van.
long l = 15487845247;
long l2 = 10L;
A byte típus 8 biten tárol egy pozitív egész számot. Értéktartománya: 0 és 255 között van.
byte b = 12;
Az ushort 16-bites pozitív egész szám tárolására használatos. Értéktartománya: 0 és 65535 között van.
ushort h = 312;
32 bites pozitív egész szám tárolásához az uint típust használhatjuk. Értéktartománya: 0 és 4294967295 között van.
uint u = 123221;
Létezik 64 bit szélességű pozitív egész szám tárolására alkalmas típus is. Ez pedig az ulong lesz. Értéktartománya: 0 és 18446744073709551615 között van.
ulong v1 = 1223213111123;
ulong v2 = 1UL; 
Egyszeres pontosságú lebegőpontos szám tárolására a float típus alkalmas. Tárolása 32 biten történik. Értéktartománya: 1.5 × 10-45 és 3.4 × 1038 között van. A tárolt tizedes jegyek száma 7.
float v = 1.23F; 
Dupla pontosságú lebegőpontos szám tárolására a double típus alkalmas. Tárolása 64 biten történik. Értéktartománya: 5.0 × 10-324 és 1.7 × 10308 között van. A tárolt tizedes jegyek száma 15, 16.
double l1 = 1.233;
double l2 = 54.3566D; 
Logikai típushoz a bool-t választhatjuk.
bool b1 = true;
bool b2 = false; 
Decimális számhoz pedig a decimal típust használhatjuk. Ezzel egy 28, 29 jegyű számot tárolhatunk. Tárolása 128 biten történik. Értéktartománya: 1.0 × 10-28 és 7.9 × 1028 között van.
decimal v = 31.43M;

C# nyelv cikksorozat