C# - FontDialog komponens használata

forráskód letöltése
Amikor alkalmazásunkban a felhasználónak kell megadnia egy tetszőleges betűtípust, akkor nagy segítséget jelenthet a FontDialog komponens használata. Mellékelt példában ennek lehetőségeivel ismerkedhetünk meg.
A használathoz tegyünk fel egy ilyen komponenst a Form-ra. A dialóg ablakot megjeleníteni a ShowDialog függvényhívással lehet.
E függvény a DialogResult felsorolt típus OK értékével tér vissza, ha a felhasználó a font kiválasztása után az OK gombbal lépett ki. Ebben az esetben érdemes csak a FontDialog komponens Font property-ét kiolvasni, melyből megtudhatjuk, hogy melyik az a betűtípus, mely választásra került. Ezt mellékelt példában úgy használjuk fel, hogy egy Label komponens betűtípusát változtatjuk meg.
   protected void button1_Click (object sender, System.EventArgs e)
   {
    if (fontDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
     label1.Font = fontDialog1.Font;
    }    
   }
Ha a FontDialog ShowApply property-ét igazra állítjuk, akkor a dialóg ablakban megjelenik egy Apply (Alkalmaz) gomb is. Ha a felhasználó erre kattint, akkor jön létre a komponens Apply eseménye. Mivel ezzel nem zárul be a dialóg ablak, így a felhasználó megtekintheti az általa választott betűtípust és ha nem felel meg, akkor a dialóg ablak újbóli megnyitása nélkül újra tud választani.
   protected void fontDialog1_Apply (object sender, System.EventArgs e)
   {
    label1.Font = fontDialog1.Font;
   }
Amennyiben a ShowHelp property is igaz értéket kap, akkor a FontDialog-ban egy Help nyomógomb is megjelenik. Erre való kattintáskor jön létre a HelpRequested esemény, ahol egy súgó megjelenését kezelhetjük.
Ha a ShowColor igaz értéket tartalmaz, akkor a megjelenő ablakban a betűtípus színét is meg tudjuk választani. A ShowEffects igaz értéke esetén pedig arra van lehetősége a felhasználónak, hogy a betűtípus további kinézetét is befolyásolja, mint például az áthúzottság, vagy az aláhúzás.
Hogy mekkora lehet a legkisebb, illetve legnagyobb betűméret, amit a felhasználó kiválaszthat, azt a MinSize és MaxSize property-kben adhatjuk meg.
Ha a FontMustExist igaz, akkor csak olyan betűtípust adhat meg a felhasználó, mely telepítve is van az adott számítógépen.