C# - StatusBar kontrol használata

forráskód letöltése
Ebben a példában a StatusBar kontrollal ismerkedhetünk meg részletesen.
A StatusBar Form-on történő elhelyezése után a Text property-ben adhatjuk meg a területén megjelenő felirat szövegét. Ha azonban a ShowPanels property-t igazra állítjuk, akkor ez a felirat eltűnik és helyére az általunk létrehozott panelek jelennek meg. Ezeket a paneleket a Panels property-n keresztül hozhatjuk létre. Erre kattintva megjelenik a kollekció szerkesztő és az Add gomb lenyomásával létrehozhatunk tetszőleges számú panelt. Mindegyik panelhez tartoznak tulajdonságok, melyeket itt rögtön be is állíthatunk.
A Panels property StatusBarPanelCollection típusú. A továbbiakban ennek az osztálynak a tulajdonságait nézzük meg részletesebben.
Új elemet létrehozni az Add függvényével tudunk, melynek több változata is létezik. Legegyszerűbb eset, mikor paraméterként egy sztringet adunk meg. Ekkor az új elem létrejötte után e sztring lesz annak a felirata.
A létrejövő panelek StatusBarPanel típusúak. A StatusBar komponens Panels property-re kattintva a kollekció szerkesztőben is e típus tulajdonságait szerkeszthetjük. Az Add függvénynek létezik olyan változata is, mely egy StatusBarPanel típusú objektumot vár. Ekkor az új panel a paraméterben megadott objektum tulajdonságaival fog rendelkezni.
   protected void button1_Click (object sender, System.EventArgs e)
   {
    statusBar1.Panels.Add("***");
    StatusBarPanel p = new StatusBarPanel();
    p.Text = "*";
    p.Width = 20;
    p.Alignment = HorizontalAlignment.Center;
    statusBar1.Panels.Add(p);
   }
Egy panelt törölni a Remove függvényhívással lehet. Paraméterként a törlendő panel objektumát kell átadnunk.
statusBar1.Panels.Remove(statusBar1.Panels[1]);
Lehetőségünk van olyan törlésre is, ahol a Panel sorszámát adjuk meg. Ehhez a RemoveAt függvényt használhatjuk.
statusBar1.Panels.RemoveAt(1);
Az összes panelt egy lépésben eltávolíthatjuk a Clear függvény hívásával.
Az Item tömb típusú property-n keresztül elérhető az összes eleme a Panels-nek. Az Item mindig egy StatusBarPanel osztályt ad vissza, mely a megadott indexű eleme lesz a Panels-nek. A Count property pedig elárulja, hogy hány ilyen elem van.
Nézzük most a StatusBarPanel osztályt. Ez lesz az, mely egy-egy panelt képvisel a StatusBar komponens Panels property-ében tárolva. Ezek lesznek azok a tulajdonságok, melyeket szerkesztési időben is megadhatunk Panels kollekció szerkesztőjében.
A legfontosabb a Text property lesz, melyben az adott panel szövege kerül tárolásra.
A Width property-ben adhatjuk meg a panel kezdőszélességét, míg a MinWidth property-be annak minimális szélességét. Az AutoSize property-nél megadhatjuk, hogy a panel szélessége változzon-e például a tartalmának szélességétől függően vagy sem.
A panel keretéről is rendelkezhetünk a BorderStyle property-n keresztül. Ennek három értéke lehet: None, Raised, Sunken.
Az Icon property-n keresztül akár egy képet is megjeleníthetünk az adott panelon.
Mindegyik panelhez egy kis súgó szöveget is rendelhetünk a ToolTipText property-n keresztül.