C# - Állomány információ

forráskód letöltése
Ebben a cikkben annak járunk utána, hogy miként tudhatjuk meg egy adott állomány legalapvetőbb tulajdonságait, mint például annak mérete, létrehozási időpontja, módosítási időpontja, attribútumai, stb.
Első lépésként szükségünk lesz egy állományra, melyről meg szeretnénk tudni ezen információkat. Ehhez egy OpenFileDialog komponenst használunk, mellyel kiválaszthatunk egy tetszőleges állományt.
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
   {
    checkedListBox1.Items.Clear();
    checkedListBox1.SetItemCheckState(checkedListBox1.Items.Add(openFileDialog1.FileName), CheckState.Indeterminate);
A File osztály statikus GetCreationTime, GetLastAccessTime és GetLastWriteTime függvényeivel egy állomány név ismeretében lekérdezhetjük, annak létrehozási, utolsó hozzáférési és utolsó írási időpontját.
File.GetCreationTime(openFileDialog1.FileName)    
File.GetLastAccessTime(openFileDialog1.FileName)
File.GetLastWriteTime(openFileDialog1.FileName) 
Az állomány attribútumait a GetAttributes függvény adja vissza. Mivel egy állomány egynél több attribútummal rendelkezhet, így tesztelnünk kell azt, melyre kíváncsiak vagyunk, hogy egyáltalán tartalmazza-e az Attributes property az adott értéket. Teszteléshez egy logikai és kapcsolatra van szükségünk és az adott attribútum konstansára.
 FileAttributes attr = File.GetAttributes(openFileDialog1.FileName);
 if ((attr & FileAttributes.Archive) == FileAttributes.Archive)
   ...