C# - DataGrid komponens használata

forráskód letöltése
A DataGrid komponens felhasználásával lehetőségünk nyílik arra, hogy adattábláinkat, lekérdezéseink eredményét egy táblázatban jelenítsük meg a felhasználónak. Mellékelt példában a DataGrid komponens használatának alapvető lépéseit mutatjuk be.
Ahhoz, hogy adatot jeleníthessünk meg a DataGrid-ben nyilván szükségünk lesz valamilyen adatforrásra, így első lépés az, hogy ehhez kapcsolódjunk. Példánkban mi egy MS SQL szerverhez és azon belül is a Northwind adatbázishoz kapcsolódunk.
   SqlConnection connection = new SqlConnection("Data Source="+textBox1.Text+";uid="+textBox2.Text+";password="+textBox3.Text+";initial catalog=Northwind;Connect Timeout=3");
   connection.Open();
A kapcsolat megnyitása után az SqlDataAdapter osztály segítségével futtatunk egy egyszerű lekérdezést, mely eredményül a teljes Customers táblát adja.
   SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("select * from customers", connection);
A DataGrid használatához szükségünk lesz még egy osztályra: a DataSet-re. Ebben tudjuk tárolni a lekérdezés eredményét a megjelenítés számára. Ehhez létre kell hoznunk egy példányt a DataSet-ből, majd a SqlDataAdapter osztály Fill függvényének hívásával áttöltjük az adatokat a DataSet-be.
   DataSet ds = new DataSet();    
   da.Fill(ds);
Végső lépésként pedig már csak annyi a teendőnk, hogy a DataGrid DataSource property-n keresztül megadjuk a DataSet első és jelenleg egyetlen táblájának alapértelmezett nézetét megjelenítésre.
   dataGrid1.DataSource = ds.Tables[0].DefaultView;