C# - Speciális gombok egy Form-on

forráskód letöltése
Dialógus ablakoknál két gomb szinte mindig megtalálható: OK és Mégsem. Ezek feladata nyilvánvaló. Van viszont egy apró trükk, mellyel elérhető, hogy e két gombhoz hozzárendeljük az Enter és Esc billentyűk kezelését is programozás nélkül.
Első lépésként az első Form-ról nyitunk egy dialógus ablakot, vagyis a Form2-t. A megjelenítéshez a ShowModal-t használjuk, melynek visszatérési értékéből dönthetjük majd el, hogy az OK, vagy a Mégsem gombbal lépett-e ki a felhasználó.
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   Form2 f = new Form2();            
   label1.Text = f.ShowDialog().ToString();
  }
A Form2-n két gombra lesz szükségünk: az OK és a Mégsem.
Hogy a bevezetőben leírt funkció működjön, tegyük a következőket: kattintsunk a Form2-re, majd a Properties ablakban keressük elő az AcceptButton és CancelButton property-ket. Az elsőnél az OK gombunkat, a másodiknál a Mégsem gombunkat adjuk meg. Ezt követően az OK gomb DialogResult property-énél válasszuk az OK értéket, míg a Mégsem gombnál a DialogResult legyen Cancel értéken.