C# - Nyomtató beállítás lehetőségei programból

Nyomtató beállítás 2. rész

forráskód letöltése
Mostani cikkünkben tovább vizsgáljuk, hogy még milyen információkat kaphatunk a nyomtatónkról, illetve miként állíthatjuk be annak tulajdonságait.
A PrintDocument osztálynak van egy DefaultPageSettings property-je, mely PageSettings osztály típusú. Ez az osztály tartalmaz néhány olyan jellemzőt, melyet sok esetben érdemes ismernünk a nyomtatási munkáink során. A DefaultPageSettings a nyomtatandó lap tulajdonságait tartalmazza.
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   PageSettings ps = printDocument1.DefaultPageSettings;
A Bounds property-ből Rectangle típusban megtudhatjuk a nyomtatási munkánk által igényelt területet a papíron. A megadott értékek 1/100 inch-ben értendők.
   listBox1.Items.Add("Bounds: " + ps.Bounds.ToString());
A Color property-nek igaz értéket adva, a nyomtatandó oldalunk színes lesz (ha a nyomtatónk is megengedi), különben nem.
   listBox1.Items.Add("Color: " + ps.Color);
Ha fekvő oldalra szeretnénk nyomtatni, akkor állítsuk a Landscape property-t igazra.
   listBox1.Items.Add("Landscape: " + ps.Landscape.ToString());
A lapon lévő margót a Margins property kezeli. Itt mind a négy oldalát elérhetjük a lapnak. A megadott értékek 1/100 inch-ben értendők.
   listBox1.Items.Add("Margins: " + ps.Margins.ToString());
A PaperSize property egy PaperSize típusú osztályra mutat, mely a papírunk méretével kapcsolatos információkat adja. Így például a szélessége és magassága a papírlapnak megtudható a Width és a Height property-ből. A megadott értékek itt is 1/100 inch-ben értendők. A PaperName property árulja el a papír megnevezését, pl.: A4, míg a PaperKind egy PaperKind felsorolt típus értékét tárolja, mely szintén a papír megnevezését adja, amiből következik annak mérete.
   listBox1.Items.Add("PaperSize: " + ps.PaperSize.ToString());
A nyomtató aktuális felbontása lekérdezhető a PrinterResolution property-n keresztül. A megadott értékek DPI-ben értendők.
   listBox1.Items.Add("PrinterResolution: " + ps.PrinterResolution.ToString());
  }
A PrinterResolution a PrintDocument osztály PrinterSettins property-ben lévő PrinterResolutions tömb egyik elemét tartalmazza.
  private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {   
   foreach (PrinterResolution pr in printDocument1.PrinterSettings.PrinterResolutions)
   {
    listBox2.Items.Add(pr.ToString());
   }
  }

Nyomtató beállítás cikksorozat

Nyomtató beállítás lehetőségei programból - Nyomtató beállítás 1. rész

Nyomtató beállítás lehetőségei programból - Nyomtató beállítás 2. rész