C# - Környezeti változók és azok értékeinek meghatározása

forráskód letöltése
Mellékelt példa bemutatja, hogy miként tudható meg az, hogy a rendszerben milyen környezeti változók érhetők el és ezek milyen értéket tartalmaznak. Ezeket felhasználva sok értékes információhoz juthatunk, mint például, hogy mi a gép neve, mi az aktuálisan bejelentkezett felhasználó neve, milyen operációs rendszeren dolgozunk, mi a processzor típusa és hány van belőle, stb.
A cikkből az IDictionary interfész használatára is láthatunk példát.
A környezeti változók lekérdezésére az Environment osztály statikus GetEnvironmentVariables függvénye szolgál. Ez a függvény egy IDictionary interfészt ad.
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   IDictionary dic = Environment.GetEnvironmentVariables();
Hogy ki tudjuk olvasni az értékeket, szükségünk lesz egy IDictionaryEnumerator interfészre, melyet az IDictionary GetEnumerator függvénye szolgáltat.
   IDictionaryEnumerator denum = dic.GetEnumerator();
Ezek után már egyszerű a dolgunk: egy while ciklussal mindig lekérjük a soron következő elemet a MoveNext függvénnyel, majd az Entry property-n keresztül a Key és Value property-k segítségével megjelenítjük a neveket és azok értékét.
   while (denum.MoveNext())
   {
    listBox1.Items.Add(denum.Entry.Key + ": " + denum.Entry.Value);
   }
  }