C# - Anti Alias használata szöveg kiírásnál

forráskód letöltése
Szöveg kiírásnál a képernyő alacsony felbontása miatt a betű görbe vonalai töredezettek. Ezt hivatott áthidalni az Anti Aliasing.
Szöveg megjelenítésnél többféle mód is kínálkozik az Anti Aliasing használatára. A mellékelt példa az összes lehetséges módban ír szöveget a Form-ra, így ezek közötti különbség jól látható.
A kirajzolást a Form Paint eseményénél végezzük el.
  private void Form1_Paint(object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)
  {
   g = e.Graphics;
   SolidBrush brush = new SolidBrush(Color.Black);
   Font font1 = new Font(new FontFamily("Times New Roman"), 96, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Pixel);
   Font font2 = new Font(new FontFamily("Verdana"), 14, FontStyle.Regular, GraphicsUnit.Pixel);
A kívánt mód a Graphics osztály TextRenderingHint property-én keresztül történhet. Ezek után, ha szöveget rajzolunk a képernyőre, akkor az itt kiválasztott Anti Aliasing lesz figyelembe véve.
   g.TextRenderingHint = TextRenderingHint.AntiAlias;
   g.DrawString(str, font1, brush, new Point(10, 0));
   g.DrawString("[AntiAlias]", font2, brush, new Point(100, 50));
   g.TextRenderingHint = TextRenderingHint.AntiAliasGridFit;
   g.DrawString(str, font1, brush, new Point(10, 100));
   g.DrawString("[AntiAliasGridFit]", font2, brush, new Point(100, 150));
   ...
  }