C# - Repeater kontroll használata

forráskód letöltése
Ha egy webes alkalmazás egy-egy oldalán előfordul olyan feladatunk, ahol egy adott HTML részt kell rendszeresen megismételnünk, akkor ebben nagy segítséget nyújt a Repeater kontroll.
Van mondjuk egy tömbünk, melyet szeretnénk táblázatban megjeleníteni, ekkor nyilvánvaló, hogy a <tr><td> adat </td></tr> rész az, amit annyiszor kell megismételnünk, ahány eleme van a tömbünknek.
Mellékelt példában három Repeater kontrollt használunk fel a web oldal elkészítéséhez. Ezeknél három különböző módon használjuk azokat. Nézzük sorra:
Első feladat a következő: létrehozunk egy tömböt (ArrayList), melybe felveszünk három web oldal címet. Ezeket szeretnénk egy HTML táblázatban megjeleníteni.
Az új web project megnyitása után tegyünk egy Repeater kontrollt a WebForm1.aspx-re. Váltsunk át HTML nézetre, mivel a többi teendőt ott tudjuk ellátni. Szükségünk lesz a tömbre. Ezt a Page_Load eseménynél hozhatjuk létre és tölthetjük fel. Írjuk be a következő kis scriptet a <HEAD> részbe.
  <script language="C#" runat="server">
    void Page_Load(Object Sender, EventArgs e) { 
     if (!IsPostBack) {
Létrehozunk egy ArrayList objektumot.
       ArrayList al = new ArrayList(); 
Felveszünk néhány web címet.
       al.Add("http://www.Animare.hu");
       al.Add("http://www.SoftwareOnline.hu");
       al.Add("http://www.Delphi6.hu");       
A Repeater-hez a DataSource property-n keresztül tudjuk hozzákapcsolni az adatforrást. Ehhez a property-hez a következő típusú adatokat kapcsolhatjuk:
 • System.Collections.IEnumerable
 • System.Data.DataView
 • System.Collections.ArrayList
 • System.Collections.Hashtable
 • egyéb tömb
       Repeater1.DataSource = al;
       Repeater1.DataBind();
     }
    }
  </script>
Következő lépésként keressük meg a HTML lapon az alábbi bejegyzést, mely a Repeater1 kontroll helyét jelzi.
   <asp:Repeater id="Repeater1" runat="server">
   </asp:Repeater>
Ezt kell kiegészítenünk oly módon, hogy létrejöjjön a kívánt táblázat. A Repeater kontrollnak több vezérlő eleme is van. Ilyen például az <ItemTemplate></ItemTemplate>. Amit ezek közé írunk azt a kódot annyiszor fogja ismételni a Repeater, ahány eleme van a hozzákapcsolt adatforrásnak. Mielőtt ezzel foglalkoznánk, készítsük el táblázat fejlécét.
   <asp:Repeater id="Repeater1" runat="server">
Fejléchez a <HeaderTemplate></HeaderTemplate> párost használhatjuk.
    <HeaderTemplate>
Ezek között megadhatjuk a táblázatunk kezdetén szereplő HTML kódot. A táblázatnak egy oszlopa lesz és annyi sora, ahány eleme van a hozzárendelt adatforrásnak.
     <table cellpadding="5" cellspacing="0">
      <tr>
       <td align="center" class="f9b">
        Web
       </td>
      </tr>
    </HeaderTemplate>
Ha kész a fejléc, akkor jöhet az <ItemTemplate>. Amit ez után írunk az a rész kerül ismétlésre.
    <ItemTemplate>
     <tr>
      <td>
Az ArrayList-ben lévő adatokat úgy tudjuk elérni, hogy a Container objektum DataItem property-jének értékét kiolvassuk és beszúrjuk a HTML kódba. A beszúráshoz a <%# karakterekkel kell kezdenünk és a %> karakterekkel zárnunk a kifejezést.
       <a href="<%# Container.DataItem %>">
        <%# Container.DataItem %>
       </a>
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
Hogy a HTML kód helyes legyen a táblázatot le is kell zárnunk a végén. Ehhez adott a <FooterTemplate></FooterTemplate> páros, ahol ezt megtehetjük.
    <FooterTemplate>
     </table>
    </FooterTemplate>
   </asp:Repeater>
Fenti script a következő HTML kódot generálja:
<table cellpadding="5" cellspacing="0">
 <tr><td align="center" class="f9b"> Web </td> </tr>    
 <tr><td><a href="http://www.Animare.hu">http://www.Animare.hu</a></td></tr>    
 <tr><td><a href="http://www.SoftwareOnline.hu">http://www.SoftwareOnline.hu</a></td></tr>    
 <tr><td><a href="http://www.Delphi6.hu">http://www.Delphi6.hu</a></td></tr>    
</table>
Nézzük az oldal második példáját a Repater2 kontrollt. Ezzel a következőt valósítjuk meg: létrehozunk egy DataTable objektumot, melybe adatokat generálunk és ezt szintén egy táblázatban jelenítjük meg. Ezt megismerve már képesek leszünk arra is, hogy egy tetszőleges adatbázisból származó adatokat jelenítsünk meg a Repeater kontrollal, hiszen a DataTable objektum akkor éppúgy használható.
A DataTable létrehozását és az adatok generálását, most szintén a Page_Load eseménynél végezzük el.
       DataTable dt = new DataTable("Teszt");       
Három oszlopot hozunk létre a táblához, három különböző típussal.
       dt.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", typeof(Int32)));
       dt.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(string)));
       dt.Columns.Add(new DataColumn("DateValue", typeof(DateTime)));
Az adatok feltöltéséhez szükségünk lesz egy DataRow változóra.
       DataRow dr;
       DateTime d = DateTime.Now;
Az adatok feltöltését egy ciklussal végeztetjük el.
       for (int i=1; i<=10; i++) 
       {        
        dr = dt.NewRow();
        dr[0] = i;
        dr[1] = "String " + i.ToString();
        dr[2] = d.AddDays(i);
        dt.Rows.Add(dr);
       }       
Ha kész az adattáblánk, akkor a Repater-hez való hozzárendelést ugyanúgy végezhetjük el, mint az előbb, csak most a tábla DefaultView property-jét használjuk értékadáshoz, mivel ez szolgáltat DataView típust, melyet a Repeater képes kezelni.
       Repeater2.DataSource = dt.DefaultView;
       Repeater2.DataBind();
Ezek után szintén ki kell egészíteni a Repeater2 html kódját. Ezt most hasonlóan tesszük, mint az első példánál.
   <asp:Repeater id="Repeater2" runat="server">
A HeaderTemplate-nél hozzuk létre a táblázat fejlécét, most már három oszloppal.
    <HeaderTemplate>
     <table cellpadding="5" cellspacing="0">
      <tr>
       <td align="center" class="f9b">
        IntegerValue
       </td>
       <td align="center" class="f9b">
        StringValue
       </td>
       <td align="center" class="f9b">
        DateValue
       </td>
      </tr>
    </HeaderTemplate>
Az ItemTemplate-hez kerülnek a tábla sorai.
    <ItemTemplate>
     <tr>
      <td>
Itt az adatokat most nem tudjuk egyszerűen a Container objektum DataItem property-jén keresztül elérni, mivel most nem csak egy adatot tartalmaz, hanem hármat. A számunkra szükséges adat eléréséhez most a DataBinder objektum Eval függvényére van szükségünk. Ennek első paraméterként kell megadni az adatforrást, másodikként a szükséges adat nevét, mely most a táblánk adott oszlopának neve lesz.
       <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "IntegerValue") %>
      </td>
      <td>
       <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "StringValue") %>
      </td>
      <td>
       <%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "DateValue") %>
      </td>
     </tr>
    </ItemTemplate>
A FooterTemplate-nél szokás szerint zárjuk a HTML táblázatot.
    <FooterTemplate>
     </table>
    </FooterTemplate>
   </asp:Repeater>
Példánk harmadik részében ismét az elsőként létrehozott ArrayList objektum adatait használjuk fel, most viszont egy másik módszert választunk a Repeater kontrollnál.
Az adat hozzákapcsolását a kontrollhoz a Page_Load-nál végezzük el.
       ArrayList al = new ArrayList(); 
       ... 
       Repeater3.DataSource = al;
       Repeater3.DataBind();
Az adatok megjelenítését most nem táblázatos formában végezzük el, hanem más módon. Van a Repeater kontrollnak egy SeparatorTemplate parancsa is. Itt egy tetszőleges HTML kódot adhatunk meg. Ez a kód kerül bemásolásra minden elem közé, melyet az ItemTemplate-nél adunk meg.
    <asp:Repeater id="Repeater3" runat="server">
Ha tehát elválasztónak egy | karaktert adunk, meg akkor az adatok közé ez kerül be.
     <SeparatorTemplate>
      |
     </SeparatorTemplate>
Az ItemTemplate-nél most ugyanúgy adjuk meg az adatokat, mint az első példánál.
     <ItemTemplate>
      <a href="<%# Container.DataItem %>">
       <%# Container.DataItem %>
      </a>
     </ItemTemplate>
    </asp:Repeater>
Ennek eredménye pedig az alábbi HTML kód lesz:
      <a href="http://www.Animare.hu">http://www.Animare.hu</a>
      |
      <a href="http://www.SoftwareOnline.hu">http://www.SoftwareOnline.hu</a>
      |
      <a href="http://www.Delphi6.hu">http://www.Delphi6.hu</a>
Van még két fontos teendőnk, hogy a fent leírtak hiba nélkül működjenek is. Az egyik, hogy importálnunk kell a System.Data névteret, hogy a DataTable objektum használható legyen. Ezt a HTML oldal elején tudjuk megtenni a következő sor beszúrásával:
<%@ Import namespace="System.Data" %>
A másik teendő, hogy biztosítsuk a Page_Load esemény létrejöttét, mivel ez alapértelmezés szerint letiltott állapotban van. Ehhez a HTML oldalunk legelső sorában lévő AutoEventWireup paramétert kell igaz értékre állítanunk:
<%@ Page language="c#" Codebehind="WebForm1.aspx.cs" AutoEventWireup="true" Inherits="RepeaterControl.WebForm1" %>