C# - Kép elforgatása tetszőleges szögben

forráskód letöltése
Ha adott egy Bitmap, akkor azt egy egyszerű trükkel egy tetszőleges szögben elforgatva is megjeleníthetjük a Form-on.
A kép kirajzolását a Form-ra annak Paint eseményénél végezzük el.
Itt betöltjük a képet egy Bitmap osztályba.
  private void Form1_Paint(object sender, System.Windows.Forms.PaintEventArgs e)
  {
   Bitmap bmp = new Bitmap("1.bmp");
   e.Graphics.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;
A kirajzolás középpontját eltoljuk a TranslateTransform függvény használatával.
   e.Graphics.TranslateTransform(250, 250);
Ezt követően végezzük el a forgatást a RotateTransform függvénnyel. Itt paraméterként a TrackBar aktuális értékét adjuk meg.
   e.Graphics.RotateTransform(trackBar1.Value);
Végső lépésként kirajzoljuk a Graphics osztály DrawImage függvényével a Bitmap-et.
   e.Graphics.DrawImage(bmp, -80, -80);
   e.Graphics.ResetTransform();
  }