C# - Saját osztályhoz saját operátor

forráskód letöltése
Amikor létrehozunk egy tetszőleges új osztályt, akkor lehetőségünk van arra, hogy ehhez tetszőleges operátorokat is megadjunk és így lehetővé tegyük azt, hogy saját osztályaink között végrehajtható legyen például egy összeadás művelet. Hogy ebben az esetben minek kell történnie, azt persze mi magunk adhatjuk meg.
Legyen a következő a feladat: készítsünk egy olyan osztályt mely rendelkezik két int típusú változóval, melyeket property-ken keresztül érhetünk el. Legyen értelmezhető ehhez az osztályhoz az összeadás művelet, melynek eredményeképpen az egyik osztály két int változóját hozzáadjuk a másik osztály két int változójához.
Az új osztályunk neve Class1 lesz és a Class1.cs állományba kerül.
Osztályon belül tehát deklarálunk két változót a és b névvel.
  private int a;
  private int b;
Meghagyjuk az alapértelmezett konstruktort, mely nem tesz semmit.
  public Class1()
  {
  }
Majd létrehozunk egy új konstruktort, mely rendelkezik két paraméterrel, amivel állítható egy kezdeti érték a két változónk számára.
  public Class1(int aValue, int bValue)
  {
   a=aValue;
   b=bValue;
  }
Létrehozunk két property-t A és B névvel az a és b változónk eléréséhez.
  public int A
  {
   get { return a; }
   set { a = value; }
  }
  public int B
  {
   get { return b;}
   set { b = value; }
  }
Végezetül már csak egy teendőnk marad: létrehozni az összeadás operátort. Egy ilyen operátorra úgy tekinthetünk, mint egy speciális függvényre: ugyanúgy deklaráljuk, paraméterezzük és a kódjában is hasonlóan járunk el, mint egy rendes függvény esetén. Apró különbség, hogy most nem egy függvény nevet kell megadnunk, hanem az operátor kulcsszót, majd ezután a végzendő művelet jelét, mely jelen esetben a + lesz. Mivel egy összeadás során két értékre van szükségünk, melyeket összeadunk, így két paramétere kell hogy legyen. Mivel az a feladat, hogy két osztályt szeretnénk összeadni, nyilvánvaló, hogy e két paraméter típusa, valamint az operátorunk visszatérési értékének típusa egyezzen az osztály típusával.
A kódban egyszerű a helyzetünk: létrehozunk egy új Class1 osztályt, melynél azt a konstruktort használjuk fel, ahol rögtön kezdő értéket is adhatunk a két változónak. Ez a két érték pedig a paraméterként kapott egyik és másik osztály változóinak összege lesz.
  public static Class1 operator +(Class1 arg1, Class1 arg2)
  {
   return (new Class1(arg1.a+arg2.a, arg1.b+arg2.b));
  } 
Térjünk most át a Form1.cs-re és nézzük a felhasználási lehetőségét ennek az osztálynak.
Létrehozunk belőle egy példányt x névvel.
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   Class1 x = new Class1();
   x.A = 10;
   x.B = 20;
Majd egyet y névvel.
   Class1 y = new Class1(100, 200);
Ezek után egy harmadik, z nevű példánynak úgy adunk értéket, hogy összeadjuk az x és az y osztályt. Ennek eredménye szintén egy Class1 osztály lesz, így z-ben tárolható.
   Class1 z = x + y;
Végül teszt céljából kiírjuk z-nek A és B property-jét, aminek eddig nem adtunk értéket, viszont kapott az összeadás művelet során. Így, ha mindent jól tettünk, akkor z.A egyenlő lesz 110-el, míg z.B 220-al.
   label1.Text = z.A.ToString()+" - "+z.B.ToString();
  }