C# - Súgó ablak megjelenítése, avagy a ToolTip osztály használata programból

forráskód letöltése
A Form-on lévő egyes kontrolokhoz tetszőleges súgó szöveget jeleníthetünk meg, ehhez nem kell mást tennünk, mint megismernünk a ToolTip osztály használatát.
Első lépésként létrehozzuk az osztály egy példányát.
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   System.Windows.Forms.ToolTip tt = new System.Windows.Forms.ToolTip();
Az InitialDelay property-ben állítható, hogy mennyi idő múlva jelenjen meg a kis ablak az adott kontrol felett ezredmásodperben. Nulla esetén az alapérték lesz figyelembe véve.
   tt.InitialDelay = 1;
Az AutoPopDelay property tárolja azt az ezredmásodperc értéket, amennyi ideig látható lesz az ablak megjelenés után.
   tt.AutoPopDelay = 3000;
Az újra megjelenítés időtartamát a ReshowDelay property-ben adhatjuk meg.
   tt.ReshowDelay = 1;
Következő lépésként hozzá kell rendelnünk a szükséges kontrolokhoz a megjelenítendő szöveget a SetToolTip függvény segítségével.
   tt.SetToolTip(textBox1, "Software Online");
   tt.SetToolTip(textBox2, "www.SoftwareOnline.hu");      
  }
Ha a ShowAlways property igaz, akkor a letiltott komponensek fölött is megjelenik a súgó szöveg.
Az Active logikai property-vel szabályozhatjuk, hogy az adott ToolTip osztály példányához rendelt súgó szövegek megjelenjenek-e vagy sem.
Az InitialDelay, AutoPopDelay, ReshowDelay property-k értékét úgy is beállíthatjuk, hogy az AutomaticDelay property-nek adunk csupán értéket. Ennek hatására a másik három értéke az alábbiak szerint módosul:
 • AutoPopDelay: az AutomaticDelay-ben megadott érték tízszerese lesz.
 • InitialDelay: egyenlő lesz az AutomaticDelay-ben megadott értékkel.
 • ReshowDelay: az AutomaticDelay property értékének ötöde lesz.