C# - Rendszerinformációk lekérdezése

forráskód letöltése
Egy-egy alkalmazás készítésekor számos rendszerrel kapcsolatos paraméter értékére szükségünk lehet. Ebben a példában 58 ilyen tulajdonságnak nézünk utána, melyek között szerepel a gép és felhasználó neve, a monitorok száma, felbontásuk mértéke, az egér tulajdonságai, ikon, menü, ablak keret méretei.
A felmerülő kérdések mindegyikére a SystemInformation osztály statikus property-jei adják a választ. Az alábbiakban nézzük sorra melyek is ezek.
Property Leírás
ArrangeDirection ez adja meg, hogy a minimalizált ablakok hol lesznek elrendezve. A lehetséges értékek: Up, Down, Right, Left.
ArrangeStartingPosition adja meg, hogy a minimalizált ablakok honnan kezdve lesznek elrendezve. A lehetséges értékek: Hide (rejtve lesznek), BottomLeft, BottomRight, TopLeft, TopRight (a képernyő adott sarkától indulva lesznek elrendezve)
BootMode a rendszer indulás módja. Normal, FailSafe (biztonsági mód), FailSafeWithNetwork (biztonsági mód hálózati eléréssel).
Border3DSize a háromdimenziós ablakkeret vastagsága pixelben.
BorderSize az ablakkeret vastagsága pixelben.
CaptionButtonSize a fejlécen lévő gombok mérete pixelben.
CaptionHeight a fejléc magassága normál ablak esetén pixelben.
ComputerName a számítógép neve.
CursorSize kurzor mérete pixelben.
DbcsEnabled igaz, ha a duplabájt karakterek használhatók.
DebugOS igaz, ha az operációs rendszer ún. debug verzió.
DoubleClickSize a dupla kattintás akkor kerül elfogadásra, ha az egér elmozdulása az itt megadott értéken belül marad. Ellenkező esetben két egyszeri kattintásnak veszi a rendszer az eseményeket.
DoubleClickTime két egér kattintás, akkor számít dupla kattintásnak, ha az az itt ezredmásodpercben megadott időn belül történik.
DragFullWindows igaz, ha az ablakok mozgatásánál engedélyezett a teljes tartalom láthatósága.
DragSize drag and drop műveletek az itt megadott mértékű elmozdulás esetén kezdődnek.
FixedFrameBorderSize nem méretezhető, fejléccel rendelkező ablakok keretének vastagsága.
FrameBorderSize nem méretezhető ablakok keretének vastagsága.
HighContrast igaz, ha a magas kontraszt beállítás érvényben van.
HorizontalScrollBarArrowWidth vízszintes gördítő sávon lévő nyíl bitmap szélessége pixelben.
HorizontalScrollBarHeight vízszintes gördítő sáv magassága pixelben.
HorizontalScrollBarThumbWidth vízszintes gördítő sávon lévő doboz mérete pixelben.
IconSize ikon mérete
IconSpacingSize ikon távolság mérete, large-icon nézetben.
MaxWindowTrackSize az ablak maximális szélessége, magassága.
MenuButtonSize a menüsáv nyomógombjának mérete.
MenuCheckSize a menü kijelölés mérete.
MenuFont a menü betűtípusa Font osztályban.
MenuHeight a menü magassága.
MidEastEnabled az operációs rendszerben engedélyezett a Héber és Arab nyelv.
MinimizedWindowSize minimalizált ablak mérete
MinimizedWindowSpacingSize minimalizált ablakok közötti tér mérete
MinimumWindowSize minimális ablak méret.
MonitorCount monitorok száma.
MonitorsSameDisplayFormat igaz, ha minden monitornak azonos a beállított formátuma.
MouseButtons egér gombok száma.
MouseButtonsSwapped igaz, ha a jobb és bal egér gomb felcserélése engedélyezett.
MousePresent igaz, ha van egér.
MouseWheelPresent igaz, ha az egérnek van görgője.
MouseWheelScrollLines az egér görgő egy tekerése ennyi lépés számot takar.
NativeMouseWheelSupport igaz, ha az operációs rendszer támogatja natív módon az adott egérhez tartozó görgőt.
Network igaz, ha a számítógép csatlakozik a hálózathoz.
PenWindows igaz, ha a Microsoft Windows for Pen Computing kiterjesztés telepített.
PrimaryMonitorMaximizedWindowSize az elsődleges monitoron a maximalizált ablak mérete.
PrimaryMonitorSize az elsődleges monitor felbontásának mértéke.
RightAlignedMenus igaz, ha a legördülő menü jobbra igazított.
Secure igaz, ha a Security Manager rendelkezésre áll az adott gépen.
SmallIconSize kis ikonok mérete.
ToolWindowCaptionButtonSize kis ablak fejléc gombjainak mérete.
ToolWindowCaptionHeight kis ablak fejléc magassága.
UserDomainName bejelentkezési tartomány név.
UserInteractive igaz, ha az aktuálisan futó alkalmazás user-interactive módban fut.
UserName aktuálisan bejelentkezett felhasználó neve.
VerticalScrollBarArrowHeight függőleges gördítő sávon lévő nyíl bitmap magassága pixelben.
VerticalScrollBarThumbHeight függőleges gördítő sávon lévő doboz mérete pixelben.
VerticalScrollBarWidth függőleges gördítő sáv szélessége pixelben.
VirtualScreen virtuális képernyő mérete. Több monitor esetén az összes képernyő felület méretét adja.
WorkingArea hasznos munkaterület mérete a képernyőn.