C# - Web számláló készítése

forráskód letöltése
Gyakori eset, hogy web oldalainkon egy-egy számlálót helyezünk el, melyből mi is és más látogató is megtudhatja, hogy hányan jártak már az adott oldalon.
Mellékelt példában most egy ilyen számláló készítési módját mutatjuk be.
A megvalósítás úgy zajlik, hogy készítünk egy XML állományt, melyben tároljuk az aktuális számláló értéket. Minden oldal betöltődéskor e számlálót növeljük eggyel.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config number="13"></config>
A Load eseményt választva értesítést kaphatunk, hogy mikor töltődik be oldalunk.
Ha nem úgy került a felhasználó az oldalunkra, hogy a Vissza gombot nyomta le, csak akkor végezzük el a számláló növelését.
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
   if (!IsPostBack)
   {
Az XML állomány kezeléséhez szükségünk lesz egy XmlDocument osztályra.
    XmlDocument xd = new XmlDocument();
Melybe betöltjük a count.xml állományt, melyet a WebForm1.aspx állomány mellett került elhelyezésre.
    xd.Load(Server.MapPath("count.xml"));  
Kiolvassuk a számláló aktuális értékét, majd növeljük eggyel és az új értéket rögtön vissza is írjuk az XML-be.
    int i = Convert.ToInt32(xd.DocumentElement.Attributes["number"].Value);
    i++;
    xd.DocumentElement.Attributes["number"].Value=i.ToString();
Végül mentjük az XML állományt és megjelenítjük az eredményt.
    xd.Save(Server.MapPath("count.xml"));
    Label2.Text = i.ToString();    
   }
  }