C# - Betöltött program modulok meghatározása

forráskód letöltése
Hogy alkalmazásunk milyen modulokat használ, azt egy egyszerű módon meghatározhatjuk. Így nem csak az adott program nevét, hanem teljes elérési útvonalát is megtudhatjuk.
Ehhez az Assembly osztály nyújt segítséget.
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
Ennek példányát a GetAssembly függvény szolgáltatja.
   Assembly a = Assembly.GetAssembly(this.GetType());
Itt egy ciklussal végigmehetünk a GetLoadedModules függvény által szolgáltatott tömbön, mely tárolja a már betöltött modulok információit.
   foreach(Module m in a.GetLoadedModules())
   {
A tömb elemei Module osztály típusúak. Így többek között az adott modul nevét, valamint teljes elérési útvonalát igen egyszerűen meghatározhatjuk.
    listBox1.Items.Add(m.Name);
    listBox1.Items.Add(m.FullyQualifiedName);
    listBox1.Items.Add("-------------------");
   }
  }