C# - Nyomtatás a Visual Studio.NET-ben

Nyomtatás 2. rész

forráskód letöltése
Sorozatunk második részében a nyomtatási beállítások lehetőségeit vizsgáljuk meg részletesen.
Ebben a PrinterSettins osztály segít bennünket, melynek példánya a PrintDocument osztály PrinterSettings property-n keresztül érhető el.
Első lepésként egy ügyes kis ciklussal kiíratjuk az összes property-jének nevét és azok aktuális értékeit egy ListBox-ba.
   Type t = printDocument1.PrinterSettings.GetType();
   PropertyInfo[] p = t.GetProperties();
   foreach(PropertyInfo i in p)
   {  
    listBox1.Items.Add(i.Name + ": " + i.GetValue(printDocument1.PrinterSettings, null).ToString());     
   } 
Az így megjelenő property-k a következők lesznek:
 • PrinterName - Ennek az osztálynak a PrinterName property-je árulja el a nyomtató nevét.
 • CanDuplex - A CanDuplex property, ha igaz értéket tartalmaz, akkor az adott nyomtató képes a kétoldalas nyomtatás kezelésére.
 • Collate - Ha a Collate property igaz, akkor a nyomtató képes a több példányban nyomtatandó dokumentum szétválogatására.
 • IsDefaultPrinter - Ha az IsDefaultPrinter igaz, akkor az aktuális nyomtató az alapértelmezett.
 • IsPlotter – Az IsPlotter property igaz értéke esetén egy plotter eszközről van szó.
 • IsValid - Ha az IsValid property igaz, akkor a PrinterName property valós értéket tartalmaz.
 • LandscapeAngle - A LandscapeAngle property-ből kiolvashatjuk, hogy a fekvő lapos nyomtatás esetén milyen szögben elforgatva történik a nyomtatás. Ennek értéke 90 vagy 270 lehet.
 • MaximumCopies - A MaximumCopies property-ből azt a számot tudhatjuk meg, mely a maximális másolatok számát takarja.
 • SupportsColor - Ha a SupportsColor property igaz, akkor a nyomtató színesben is képes nyomtatni.
Az összes telepített nyomtató nevét lekérdezhetjük az InstalledPrinters StringCollection típusú property-n keresztül.
   foreach(String s in PrinterSettings.InstalledPrinters) 
   {
    listBox2.Items.Add(s);
   } 
A lehetséges papír méreteket megtudhatjuk a PaperSizes property-n keresztül.
   foreach(PaperSize ps in printDocument1.PrinterSettings.PaperSizes) 
   {
    listBox3.Items.Add(ps);
   }
A lehetséges papír adagolási módokat szintén egy listában kapjuk meg a PaperSources property-n keresztül.
   foreach(PaperSource ps in printDocument1.PrinterSettings.PaperSources) 
   {
    listBox4.Items.Add(ps);
   }
Végül az adott nyomtató felbontási képességeinek listáját a PrinterResolutions property listájából olvashatjuk ki.
   foreach(PrinterResolution pr in printDocument1.PrinterSettings.PrinterResolutions) 
   {
    listBox5.Items.Add(pr);
   }

Nyomtatás cikksorozat