C# - Label Web szerver kontrol

ASP.NET szintaxis 1. rész

forráskód letöltése
Új sorozatunk az ASP.NET szintaxisával foglalkozik, mely részletezi, hogy egy ASP.NET-es alkalmazás web lapján az egyes kontrolok milyen módon, elrendezésben jelenjenek meg, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek.
Első cikkünk azokkal a közös tulajdonságokkal foglalkozik, melyek minden kontrolnál megtalálhatóak, valamint bemutatásra kerül a legegyszerűbb kontrol a Label is.
Base Web Server Control tulajdonságok
Kezdjük a közös tulajdonságokkal, melyeket Base Web Server Control tulajdonságok nevet viseli. Ezek az alábbiak és mindegyik kontrol esetében használhatóak:
 • AccessKey - IE4-től kezdve gyorsbillentyűt rendelhetünk az egyes web kontrolok aktivizálásához, mely az Alt + a megadott billentyű lenyomására megkapja a fókuszt. Például: AccessKey="Y"
 • Attributes - egy AttributeCollection típusú kollekció érhető el, melyen keresztül a kontrol összes attribútuma elérhető.
 • BackColor - Color típusban elérhetjük és megváltoztathatjuk a kontrol háttér színét. A szín megadásakor definiálhatunk előre megadott nevű színt, vagy használhatunk egy tetszőleges RGB színkombinációt is. Például: BackColor="LightGreen", BackColor="#80FA15"
 • BorderColor - Color típusban elérhetjük és megváltoztathatjuk a kontrol keretének színét. A szín megadásakor definiálhatunk előre megadott nevű színt, vagy használhatunk egy tetszőleges RGB színkombinációt is. Például: BackColor="LightGreen", BackColor="#80FA15"
 • BorderWidth - IE4-től kezdve a keret vastagságát adhatjuk meg pixelben mérve.
 • BorderStyle - IE4-től kezdve a keret stílusát adhatjuk. Ennek lehetséges értékei alább vannak felsorolva.
 • CssClass - cascading style sheets osztályának nevét adhatjuk meg itt, hozzárendelve ezzel a kontrolhoz az adott stílust.
 • Style - cascading style sheets szabályainak megfelelő stílust adhatunk meg itt. Például: Style="color:red;width:150px";
 • Enabled - IE4-től kezdve a kontrol működését tilthatjuk, engedélyezhetjük ezen keresztül. Például: Enabled="false";
 • Font - a kontrol betűtípusa adható meg FontInfo típusú osztályon keresztül.
 • ForeColor - IE4-től kezdve a kontrol szövegének, előterének színét adhatjuk meg Color típusban.
 • Height - a kontrol magassága adható meg. A használható mértékegységeket alább soroltuk fel.
 • TabIndex - IE4-től kezdve itt befolyásolhatjuk azt a bejárási sorrendet, melyet a TAB billentyű sorozatos lenyomásakor kapunk az egyes kontrolok között. A TabIndex-ben megadott sorszámok szerint fog a felhasználó végiglépkedni a kontrolokon.
 • ToolTip - egy súgó szöveg megjelenítésére is van lehetőségünk, mely akkor jelenik meg, ha az egér a kontrol területe fölött tartózkodik.
 • Width - a kontrol szélessége adható meg. A használható mértékegységeket alább soroltuk fel.
A BorderStyle értéke az alábbiak egyike lehet:
 • NotSet
 • None
 • Dotted
 • Dashed
 • Solid
 • Double
 • Groove
 • Ridge
 • Inset
 • Outset
A Height-nél és a Width-nél megadott értékhez az alábbi mértékegységek egyike rendelhető:
 • Pixel (alapértelmezett)
 • Point
 • Pica
 • Inch
 • Mm
 • Cm
 • Percentage
 • Em
 • Ex
A Label kontrol tulajdonságai
A Label kontrolt kétféleképpen használhatjuk:
1. mód: itt egy Text property-ben adjuk meg annak feliratát.
<asp:Label 
   id="Label1"
   Text="Szöveg"
   runat="server"/>
2. mód: itt a Label címkék közé zárjuk a megjelenítendő szöveget.
<asp:Label 
   id="Label1" 
   runat="server">
  Szöveg
</asp:Label>
Ha feltettünk egy Label kontrolt a web oldalra és átváltunk a HTML nézetre, akkor valami ehhez hasonlót láthatunk:
<asp:Label id="Label1" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 48px; POSITION: absolute; TOP: 48px" runat="server">
  Software Online példaprogram © 2002 (http://www.SoftwareOnline.hu)
</asp:Label>
Mind a két változat használata esetén adott még egy id tulajdonság is, melyben a kontrol szöveges azonosítóját adhatjuk meg, melyre akár programból is hivatkozhatunk.
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
 Label1.Text += " " + DateTime.Now.ToLongDateString();
}
Fenti programsor lefutása után az alábbi eredményt kapjuk, ha megnézzük a generált web oldal HTML kódját:
<span id="Label1" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 48px; POSITION: absolute; TOP: 48px">
 Software Online példaprogram © 2002 (http://www.SoftwareOnline.hu) 2002. január 1.
</span>

ASP.NET szintaxis cikksorozat