C# - CheckBox Web szerver kontrol

ASP.NET szintaxis 4. rész

forráskód letöltése
Sorozatunk negyedik részében a CheckBox kontrol tulajdonságait vizsgáljuk meg. Megtudhatjuk többek közt azt is, hogy miként érhetjük el, hogy a CheckBox kijelölése után automatikusan visszakerüljenek az adatok a web szerverünkhöz, vagy pedig várakozzanak, amíg a teljes oldal nem kerül elküldésre.
A CheckBox szintaxisa a következő:
<asp:CheckBox id="CheckBox1" 
   AutoPostBack="True|False"
   Text="Label"
   TextAlign="Right|Left"
   Checked="True|False"
   OnCheckedChanged="OnCheckedChangedMethod"
   runat="server"/>
AutoPostBack
Osztály: System.Web.UI.WebControls.CheckBox
public virtual bool AutoPostBack {get; set;}
Ha az AutoPostBack property-nek igaz értéket adunk és változik a Checked property-jének az értéke, akkor automatikusan egy újabb kérés formájában el lesz küldve azonnal a web Form-unk tartalma a szerver oldali alkalmazásunknak.
Checked
Osztály: System.Web.UI.WebControls.CheckBox
public virtual bool Checked {get; set;}
A CheckBox kijelöltségének lekérdezését, illetve beállítását végezhetjük el a Checked property-n keresztül.
Text
Osztály: System.Web.UI.WebControls.CheckBox
public virtual string Text {get; set;}
A CheckBox feliratát adhatjuk meg a Text property-ben.
TextAlign
Osztály: System.Web.UI.WebControls.CheckBox
public virtual TextAlign TextAlign {get; set;}
A TextAlign property-ben egy TextAlign nevű felsorolt típus elemei közül választhatjuk ki, hogy a CheckBox melyik oldalán jelenjen meg a Text property szövege.
Megjegyzés
A TextAlign lehetséges értékei:
Megnevezés Leírás
Right jobb oldalra lesz igazítva a szöveg
Left bal oldalra lesz igazítva a szöveg
CheckedChanged
Osztály: System.Web.UI.WebControls.CheckBox
public event EventHandler CheckedChanged;
CheckedChanged esemény jön létre, ha a Checked property értéke megváltozik.
A példaprogram
A mellékelt példában létrehoztunk egy olyan CheckBox-ot, melynél az AutoPostBack property-t igazra, és egy olyat is, ahol hamisra állítottuk. Jól megfigyelhető, hogy az egyik esetben azonnal megtörténik a Cheked property változásakor a visszaküldés, míg a másiknál csak az OK gomb esetében kerül feldolgozásra.

ASP.NET szintaxis cikksorozat