C# - TextBox Web szerver kontrol

ASP.NET szintaxis 5. rész

forráskód letöltése
Sorozatunk ötödik részében a TextBox kontrol szintaxisának átnézésére kerül sor. Megtudhatjuk, hogy miként készíthetünk többsoros adatbeviteli eszközt, melyen egyedi beállítási lehetőségeink vannak a TextBox-al kapcsolatban.
A TextBox szintaxisa a következő:
<asp:TextBox id="value"
   AutoPostBack="True|False"
   Columns="characters"
   MaxLength="characters"
   Rows="rows"
   Text="text"
   TextMode="Single | Multiline | Password"
   Wrap="True|False"
   OnTextChanged="OnTextChangedMethod"
   runat="server"/>
AutoPostBack
Osztály: System.Web.UI.WebControls.TextBox
public virtual bool AutoPostBack {get; set;}
Ha az AutoPostBack property-nek igaz értéket kap és a TextBox elveszíti a fókuszt, akkor automatikusan egy újabb kérés formájában el lesz küldve azonnal a web Form-unk tartalma a szerver oldali alkalmazásunknak.
Columns
Osztály: System.Web.UI.WebControls.TextBox
public virtual int Columns {get; set;}
Többsoros TextBox esetén itt adhatjuk meg, hogy a hány karakter férjen el egymás mellett a TextBox-ban. A kontrol szélessége automatikusan ennek megfelelően kerül beállításra.
Megjegyzés
Ha már változtattuk a kontrol méretét az egérrel, akkor a Columns property-be írt érték nem fogja változtatni a TextBox szélességét.
MaxLength
Osztály: System.Web.UI.WebControls.TextBox
public virtual int MaxLength {get; set;}
Maximálisan az itt megadott darabszámú karakter gépelhető be a TextBox-ba.
Megjegyzés
Ha a MaxLength értéke nulla, akkor nincs korlátozva a beírható karakterek száma.
Csak egysoros mód esetén van hatása, többsoros szövegnél nem korlátozza a bevihető karakterek számát.
ReadOnly
Osztály: System.Web.UI.WebControls.TextBox
public virtual bool ReadOnly {get; set;}
Igaz érték esetén, a TextBox tartalma nem változtatható meg.
Rows
Osztály: System.Web.UI.WebControls.TextBox
public virtual int Rows {get; set;}
Többsoros TextBox esetén itt adhatjuk meg, hogy a hány sor férjen el egymás alatt a TextBox-ban. A kontrol magassága automatikusan ennek megfelelően kerül beállításra.
Megjegyzés
Ha már változtattuk a kontrol méretét az egérrel, akkor a Rows property-be írt érték nem fogja változtatni a TextBox magasságát.
Text
Osztály: System.Web.UI.WebControls.TextBox
public virtual string Text {get; set;}
A Text property-n keresztül adható meg, olvashat ki annak szövege.
TextMode
Osztály: System.Web.UI.WebControls.TextBox
public virtual TextBoxMode TextMode {get; set;}
A TextMode property-ben választhatjuk meg, hogy egysoros, vagy többsoros legyen a szövegbeviteli mezőnk, illetve ha jelszót szeretnénk bekérni a felhasználótól, akkor lehetőségünk van arra is, hogy a beírt karakterek helyett csak egy szimbólum jelenjen meg.
Megnevezés Leírás
MultiLine Többsoros TextBox
Password Egy soros TextBox, a beírt karakterek helyén egy szimbólum jelenik meg, nem a tényleges karakter
SingleLine Egysoros TextBox.
Wrap
Osztály: System.Web.UI.WebControls.TextBox
public virtual bool Wrap {get; set;}
Igaz érték esetén a szöveg automatikusan új sorban folytatódik, ha az nem fér már el az adott sorban. Így automatikus sortörések keletkeznek a beírt szövegben.
Hamis érték esetén a szövegben csak akkor lesz sortörés, ha a felhasználó lenyomja az Enter billentyűt. Ebben a módban a TextBox vízszintesen is görgethető lesz.
Megjegyzés
E property-nek csak a TextBox többsoros változatánál van értelme.
TextChanged
Osztály: System.Web.UI.WebControls.TextBox
public event EventHandler TextChanged;
TextChanged esemény keletkezik akkor, ha megváltozott a Text property tartalma.
Megjegyzés
Ha felhasználjuk ezt az eseményt és létrehozunk hozzá egy esemény kezelő függvényt, az csak akkor kerül futtatásra, amikor a web oldalra beírt adatok vissza kerülnek a szerverünkhöz (PostBack).
A példaprogram
Mellékelt példában létrehoztunk néhány TextBox-ot különféle beállításokkal:
TextBox azonosítója Funkciója
TextBox1 Létrehoztuk hozzá a TextChanged eseményt. Ha változtatunk a TextBox1 szövegén, akkor ez az esemény még nem fog lefutni, hanem csak akkor, amikor az adatok visszakerülnek a szerverhez.
A TextBox1-be csak maximum 3 karakter gépelhető, mivel azt adtuk meg a MaxLength property-ben.
TextBox2 Beállítottuk az AutoPostBack property-t igazra, így amikor ennek a TextBox-nak változik a szövege és egy Tab-al tovább lépünk, akkor automatikusan visszakerülnek az adatok a szerverünkhöz. Ekkor fut a TextBox1-hez rendelt TextChanged esemény is.
TextBox3 Password módra állítottuk, így a begépelt karakterek helyett egy szimbólum fog megjelenni.
TextBox4 Többsoros adatbeviteli eszközt hoztunk létre.
TextBox5 Miután feltettük e kontrolt, annak szélességét és magasságát a Rows és Columns property-ken keresztül határoztuk meg.
TextBox6 A Wrap property-t hamisra állítottuk, így megjelent egy vízszintes görgető sáv is.

ASP.NET szintaxis cikksorozat