C# - Literal Web szerver kontrol

ASP.NET szintaxis 6. rész

forráskód letöltése
Sorozatunk mostani részében a Literal kontrolt vesszük közelebbről szemügyre. Megvizsgáljuk mire és miként hasznosítható egy ASP.NET-es webes alkalmazás készítésekor.
A Literal szintaxisa a következő:
<asp:Literal id="Literal1"
   Text="Text"
   runat="server"/>
Mint a szintaxisból is látható egy igen egyszerű felépítésű kontrollal van dolgunk. A kontrol arra szolgál, hogy az adott web oldalon egy ID-vel azonosított HTML blokkot egy egységként kezelhessünk programból. Ha például adott egy web lapon néhány HTML utasítás, melynek mondjuk a láthatóságát szeretnénk befolyásolni, akkor ezt programból igen egyszerűen megtehetjük, ha ezeket a HTML kódokat egy Literal kontrollal közre fogjuk és ezáltal azonosítjuk azokat.
Mellékelt példában az ID értéke Literal1 lesz, így a <asp:Literal>...</asp:Literal> címkék által közrezárt kód ezen azonosító alapján elérhető programból és egy egységként kezelhető.
<asp:Literal id="Literal1" runat="server" Text="Software Online" Visible="true">
    <DIV align="center">
     <HR width="80%" SIZE="1">
     <A href="http://www.SoftwareOnline.hu">Software Online</A>
     <HR width="80%" SIZE="1">
    </DIV>
</asp:Literal>
Ettől kezdve már egyszerű a dolgunk: csak a Visible property-nek kell értéket adni attól függően, hogy a közrezárt HTML kódot szeretnénk-e viszontlátni a web lapon vagy sem.
  private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
  {
   Literal1.Visible = CheckBox1.Checked;
  }
A Literal kontrolnak egyetlen olyan property-je van, mely a saját osztályában deklarált.
Text
Osztály: System.Web.UI.WebControls.Literal
public string Text {get; set;}
A Literal kontrolnak egy egyedi megnevezést adhatunk a Text property-n keresztül.
Megjegyzés
E property-re csak az alkalmazás fejlesztésének szempontjából van szükség, az itt megadott érték a program futása során nem lesz felhasználva.

ASP.NET szintaxis cikksorozat