C# - MenuItem függvényei

Menükezelés 3. rész

forráskód letöltése
Menükezelés sorozatunk mostani részében a MenuItem osztály függvényeit és konstruktorait vizsgáljuk meg. Így megtudhatjuk, hogy miként aktivizálhatunk a programból egy menüpontot, vagy miként hozhatunk létre egy már meglévő menürendszerbe újabb menüpontokat.
PerformClick
Osztály: System.Windows.Forms.MenuItem
public void PerformClick();
Az adott menüpont kiválasztásával egyenértékű a PerformClick függvény hívása. Ekkor a MenuItem Click eseménye is meghívásra kerül.
PerformSelect
Osztály: System.Windows.Forms.MenuItem
public virtual void PerformSelect();
Az adott menüpont kijelölésével egyenértékű a PerformSelect függvény hívása. Ekkor a MenuItem Select eseménye is meghívásra kerül.
MergeMenu
Osztály: System.Windows.Forms.MenuItem
public void MergeMenu(
MenuItem itemSrc
);
Egy meglévő menühöz hozzáfűzhető egy másik a MergeMenu függvény hívásával.
Paraméterek
MenuItem itemSrc
A hozzáfűzendő menüt kell megadni az itemSrc paraméterben.
MenuItem
Osztály: System.Windows.Forms.MenuItem
public MenuItem();
A konstruktor ezen változata paraméter nélküli, így a létrejött menüpont tulajdonságait a property-jein keresztül kell megadnunk.
MenuItem
Osztály: System.Windows.Forms.MenuItem
public MenuItem(
string text
);
A konstruktor ezen változatával egy olyan menüpont hozható létre, melynek felirata megadható a konstruktoron keresztül is.
Paraméterek
string text
A menüpont Text property-jének értéket adhatunk a text paraméteren keresztül.
MenuItem
Osztály: System.Windows.Forms.MenuItem
public MenuItem(
string text,
EventHandler onClick
);
A konstruktor ezen változatával egy olyan menüpont hozható létre, melynek felirata megadható a konstruktoron keresztül is és rögtön tartozik hozzá egy eseménykezelő függvény is a Click eseményéhez.
Paraméterek
string text
A menüpont Text property-jének értéket adhatunk a text paraméteren keresztül.
EventHandler onClick
Az onClick paraméterben megadhatjuk a menüpont Click eseményének kezelő függvényét.
MenuItem
Osztály: System.Windows.Forms.MenuItem
public MenuItem(
string text,
MenuItem[] items
);
A konstruktor ezen változata egy olyan menüpontot hoz létre, melynek tetszőleges számú almenüje lehet.
Paraméterek
string text
A menüpont Text property-jének értéket adhatunk a text paraméteren keresztül.
MenuItem[] items
Az almenüpontok az items paraméterben adhatók át.
MenuItem
Osztály: System.Windows.Forms.MenuItem
public MenuItem(
string text,
EventHandler onClick,
Shortcut shortcut
);
A konstruktor ezen változatával egy olyan menüpont hozható létre, melynek felirata megadható a konstruktoron keresztül is és rögtön tartozik hozzá egy eseménykezelő függvény is a Click eseményéhez, valamint egy gyorsbillentyű is rendelhető hozzá.
Paraméterek
string text
A menüpont Text property-jének értéket adhatunk a text paraméteren keresztül.
EventHandler onClick
Az onClick paraméterben megadhatjuk a menüpont Click eseményének kezelő függvényét.
Shortcut shortcut
A menüponthoz tartozó gyorsbillentyűt adhatjuk meg a shortcut menüponton keresztül.
MenuItem
Osztály: System.Windows.Forms.MenuItem
public MenuItem(
MenuMerge mergeType,
int mergeOrder,
Shortcut shortcut,
string text,
EventHandler onClick,
EventHandler onPopup,
EventHandler onSelect,
MenuItem[] items
);
A konstruktor ezen változatával az összes lényeges tulajdonságát beállíthatjuk a menüpont létrehozásakor.
Paraméterek
MenuMerge mergeType
Az összefűzés típusát adhatjuk meg, mely a MergeType property-be kerül.
int mergeOrder
Az összefűzés sorrendjét adhatjuk meg, mely a MergeOrder property-be kerül.
Shortcut shortcut
A menüponthoz tartozó gyorsbillentyűt adhatjuk meg a shortcut menüponton keresztül.
string text
A menüpont Text property-jének értéket adhatunk a text paraméteren keresztül.
EventHandler onClick
Az onClick paraméterben megadhatjuk a menüpont Click eseményének kezelő függvényét.
EventHandler onPopup
Az onPopup paraméterben megadhatjuk a menüpont Popup eseményének kezelő függvényét.
EventHandler onSelect
Az onSelect paraméterben megadhatjuk a menüpont Select eseményének kezelő függvényét.
MenuItem[] items
Az almenüpontok az items paraméterben adhatók át.
A példaprogram
A mellékelt példában a fenti függvényekre láthatunk példákat, valamint arra is, hogy miként hozhatunk létre új menüpontot a már meglévő rendszerhez úgy, hogy rögtön legyen eseménykezelő függvénye is.
  private void button5_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   MenuItem mi = new MenuItem("Harmadik", new System.EventHandler(Harmadik_Click));
   mainMenu1.MenuItems.Add(mi);
  }

Menükezelés cikksorozat