C# - A menükezelés függvényei, konstruktorai

Menükezelés 5. rész

forráskód letöltése
Sorozatunk mostani részében áttekintjük, hogy miként hozhatunk létre MainMenu-t, illetve ContextMenu-t programból felhasználva a rendelkezésre álló konstruktorokat.
Megismerkedhetünk továbbá e két menü típus függvényeivel és azok felhasználási lehetőségeivel is.
A MainMenu lehetőségei
GetForm
Osztály: System.Windows.Forms.MainMenu
public Form GetForm();
Ha egy Form-hoz kötünk egy menürendszert, akkor ezt a Form-ot le is kérdezhetjük a menütől a GetForm függvény hívásával.
Visszatérési érték
Form típusban kapjuk annak a Form-nak az objektumát, melyhez az adott menü hozzá lett kötve.
MainMenu
Osztály: System.Windows.Forms.MainMenu
public MainMenu();
A MainMenu paraméter nélküli konstruktorával létrehozhatunk egy új MainMenu menürendszert.
MainMenu
Osztály: System.Windows.Forms.MainMenu
public MainMenu(
MenuItem[] items
);
A MainMenu paramétert tartalmazó konstruktorával létrehozhatunk egy új MainMenu menürendszert, melynek rögtön adottak lesznek a menüpontjai.
Paraméterek
MenuItem[] items
A menürendszer menüpontjait egy MenuItem elemeket tartalmazó tömbben kell megadnunk.
A ContextMenu lehetőségei
SourceControl
Osztály: System.Windows.Forms.ContextMenu
public Control SourceControl {get;}
A ContextMenu egy-egy kontrolhoz kötődik, annak területén történő jobb egér gomb lenyomásakor jelenik meg.
Show
Osztály: System.Windows.Forms.ContextMenu
public void Show(
Control control,
Point pos
);
A Show függvény használatával megjeleníthetjük a menüt egy kontrol felett egy általunk megadott pontban.
Paraméterek
Control control
A control paraméterben adjuk meg azt a kontrolt, melynek koordinátarendszerében értelmezni akarjuk a pos paramétert.
Point pos
A pos paraméter-ben megadott ponton jelenik meg a menü ablakának bal felső sarka.
Popup
Osztály: System.Windows.Forms.ContextMenu
public event EventHandler Popup;
Popup esemény következik be akkor, ha a menü megjelenik.
ContextMenu
Osztály: System.Windows.Forms.ContextMenu
public ContextMenu();
A ContextMenu paraméter nélküli konstruktorával létrehozhatunk egy új ContextMenu menürendszert.
ContextMenu
Osztály: System.Windows.Forms.ContextMenu
public ContextMenu(
MenuItem[] menuItems
);
A ContextMenu paramétert tartalmazó konstruktorával létrehozhatunk egy új ContextMenu menürendszert, melynek rögtön adottak lesznek a menüpontjai.
Paraméterek
MenuItem[] items
A menürendszer menüpontjait egy MenuItem elemeket tartalmazó tömbben kell megadnunk.

Menükezelés cikksorozat