C# - MS SQL tárolt eljárások

MS SQL tárolt eljárások 4. rész

forráskód letöltése
A cikksorozat előző részében a Full-Text Cataloggal kapcsolatos tárolt eljárásokkal foglalkoztunk. Ebben a részben is olyan eljárásokat mutatunk be, amelyek még ehhez a témához kapcsolódnak. Ezek az eljárások a Full-Text Catalog tulajdonságainak lekérdezésére alkalmasak, így lekérdezhetjük például, hogy az adott adatbázisban milyen katalógusok vannak, valamint mely táblák mely oszlopai szerepelnek az indexben.
02_sp_help_fulltext_catalogs.sql: Egy adatbázisban található full-text katalógusok lekérdezése
Erre a feladatra az sp_help_fulltext_catalogs eljárást használhatjuk:
sp_help_fulltext_catalogs [ @fulltext_catalog_name = ] 'fulltext_catalog_name'
Ha nem adjuk meg a fulltext_catalog_name paraméterben a katalógus nevét, akkor az összes katalógust lekérdezi. Az adatokat egy listában kapjuk meg, aminek szerkezete az alábbi táblázatban látható:
Mező Típus Leírás
ftcatid smallint a katalógus egyedi azonosítója
NAME sysname a katalógus neve
PATH nvarchar(260) a katalógus fájlok fizikai helye a háttértáron (elérési útvonal).
STATUS integer a katalógus jelenlegi állapota (a lehetséges értékek jelentése lejjebb olvasható)
NUMBER_FULLTEXT_TABLES integer a katalógusban szereplő táblák száma
A STATUS mező lehetséges értékei:
Érték Jelentés
0 üresjárat
1 a teljes indexelés folyamatban van
2 leállítva
3 meggátolva
4 helyreállítás folyamatban
5 leállítás
6 növekményes indexelés folyamatban
7 index építése
8 megtelt a háttértár, leállítva.
9 nyomonkövetés változtatása
03_sp_help_fulltext_tables.sql: A full-text katalógusokban szereplő táblák adatainak listája
Ezt a listát az sp_help_fulltext_tables eljárással tudjuk lekérdezni.
sp_help_fulltext_tables [ [ @fulltext_catalog_name = ] 'fulltext_catalog_name' ] 
    [ , [ @table_name = ] 'table_name' ]
Az eljárás paraméterei:
fulltext_catalog_name
Ha csak egy adott katalógushoz tartozó táblák adataira vagyunk kíváncsiak, akkor ebben a paraméterben megadhatjuk a katalógus nevét. Ha nem adjuk meg, akkor az adatbázisban található összes katalógushoz tartozó táblákat figyelembe veszi.
table_name
Ebben a paraméterben megadhatjuk annak a táblának a nevét, amelynek az adataira kíváncsiak vagyunk.
Az adatokat egy listában kapjuk meg, aminek szerkezete a következő:
Mező Típus Leírás
TABLE_OWNER sysname A tábla tulajdonosának neve
TABLE_NAME sysname A tábla neve
FULLTEXT_KEY_INDEX_NAME sysname A full-text index egyedi neve
FULLTEXT_KEY_COLID integer Az oszlop azonosítója
FULLTEXT_INDEX_ACTIVE integer Ha a mező értéke 0, akkor az index inaktív, ha 1, akkor pedig aktív.
FULLTEXT_CATALOG_NAME sysname A full-text katalógus neve
04_sp_help_fulltext_columns .sql: A full-text katalógusban szereplő oszlopok (mezők) lekérdezése
Az sp_help_fulltext_columns eljárással tudjuk lekérdezni a full-text katalógusokban szereplő mezők adatait.
sp_help_fulltext_columns [ [ @table_name = ] 'table_name' ] ] 
 [ , [ @column_name = ] 'column_name' ]
Az eljárás paraméterei:
table_name
Ha csak egy adott tábla mezőire vagyunk kíváncsiak, akkor ebben a paraméterben megadhatjuk a tábla nevét.
column_name
Ha csak egy adott mező adatait szeretnénk lekérdezni, akkor ebben a paraméterben adhatjuk meg a mező nevét.
Az eljárás egy listát ad vissza az alábbi szerkezettel:
Mező Típus Leírás
TABLE_OWNER sysname A tábla tulajdonosa.
TABLE_ID integer A tábla azonosítója.
TABLE_NAME sysname A tábla neve.
FULLTEXT_COLID integer A full-text katalógusban szereplő oszlop azonosítója.
FULLTEXT_COLUMN_NAME sysname A full-text katalógusban szereplő oszlop neve.
FULLTEXT_BLOBTP_COLNAME sysname Oszlop a full-text indexben szereplő táblában, ami az indexelt oszlopban lévő dokumentum típusát határozza meg. Ez csak image típusú oszlopoknál érvényes.
FULLTEXT_BLOBTP_COLID integer A dokumentum típus oszlop azonosítója. Ez is csak akkor érvényes, ha az indexelt mező típusa image.
FULLTEXT_LANGUAGE sysname Az oszlopban használt nyelv.

MS SQL tárolt eljárások cikksorozat