C# - Névtérre való hivatkozás alias névvel

forráskód letöltése
Az SqlCompareOptions eléréséhez a System.Data.SqlTypes névtérre kell hivatkoznunk. Amennyiben az SqlCompareOptions-t többször is használnunk kellene, de a hozzá tartozó névteret nem szeretnénk állandóan begépelni, akkor ezt megoldhatjuk úgy, hogy létrehozunk egy alias nevet, mellyel hivatkozhatunk rá. Természetesen ezt a megoldást nem csak ennél a névtérnél, illetve ennél az osztálynál használhatjuk fel, hanem bármelyik másiknál.
A megoldás igen egyszerű: amikor a using kulcsszó után megadunk egy-egy névtért, akkor egyszerűen hozzárendelhetünk egy alias nevet:
using t = System.Data.SqlTypes;
Ezt követően a „t” nevet használva az egyenértékű a System.Data.SqlTypes névtér begépelésével. Ezt felhasználva már könnyen elérhetjük az egyes névtérben lévő osztályokat, mint például a SqlCompareOptions-t:
    private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
    {
      label1.Text = t.SqlCompareOptions.BinarySort.ToString();
    }