C# - HTML kérés Windows-os alkalmazásból

forráskód letöltése
Ha arra lenne szükségünk, hogy egy nem ASP.NET-es alkalmazásból futtassunk egy webes kérést és a kapott eredményt szövegesen kezelhessük, akkor a mellékélt példából kiderül ennek mikéntje.
Egy webes kérést az ASP.NET-es alkalmazásban is a WebRequest osztály képvisel. Más típusú programoknál is ezt az osztályt használhatjuk fel arra, hogy különféle kéréseket futtassunk programból.
Az elérendő URL-t az esetleges paraméterekkel együtt a WebRequest osztály konstruktorában adhatjuk meg sztringként.
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   System.Net.WebRequest request = System.Net.WebRequest.Create(textBox1.Text);
Ezt követően a választ az osztály GetResponse függvénye szolgáltatja, melyet WebResponse típusban kapunk meg.
   System.Net.WebResponse response = request.GetResponse();
Most már csak annyi a feladatunk, hogy szövegessé alakítsuk a választ. Ehhez először is hozzá kell férnünk annak tartalmához. Ezt a GetResponseStream függvény szolgáltatja egy Stream osztály formájában. Ha ezt betöltjük egy StreamReader típusú osztályba, akkor annak ReadToEnd nevű függvényét használva elérhetjük egyetlen sztringként a teljes, visszaadott HTML kódot.
   StreamReader sr = new StreamReader(response.GetResponseStream());
   label1.Text = sr.ReadToEnd();
Végül ne felejtsük el zárni a használt stream-et.
   sr.Close(); 
  }