C# - Környezeti változók értékét megjelenítő Label kontrol

forráskód letöltése
Készítünk egy olyan kontrolt, amely képes különféle környezeti változók aktuális értékét megjeleníteni egy Label kontrol feliratában. Ilyen értékek többek között a számítógép neve, az aktuálisan bejelentkezett felhasználó neve, operációs rendszer verziószáma, rendszer indítása óta eltelt idő stb. Hogy aktuálisan melyik érték legyen kijelezve, azt egyszerűen egy property-n keresztül adhatjuk meg.
A bevezetőben említett kontrolt a UserControl1.cs forráskódban készítjük el. Program fordítása után ezt az új kontrolt fel is vehetjük a Toolbox-ra. Ehhez kattintson a Toolbox-on jobb egérgombbal, majd válassza a Customize Toolbox menüpontot. A megjelenő ablakban a .NET Framework Components lapon kattintson a Browse gombra, majd keresse elő az imént lefordított alkalmazás EXE-jét. Ettől kezdve a kontrol bármely Form-on alkalmazható. Használatához a TextValue property-ben válassza ki a megjelenítendő értéket.
Ez az érték TextValueEnum felsorolt típus elemei közül kerülhet ki, mely az alábbiak egyike lehet:
 • CommandLine - az elindított alkalmazás parancssora
 • CurrentDirectory - az aktuális könyvtár
 • MachineName - számítógép neve
 • OSVersion - futó operációs rendszer neve és verziószáma
 • SystemDirectory - System könyvtár elérési útvonala
 • TickCount - rendszer indításától eltelt idő ezredmásodpercben
 • UserDomainName - tartomány neve, melybe a felhasználó bejelentkezett
 • UserInteractive - igaz, ha interaktív bejelentkezés történt
 • UserName - bejelentkezett felhasználó neve
 • Version - .NET Framework verziószáma
 • WorkingSet - az alkalmazás által lefoglalt memória terület
Ehhez a felsorolt típushoz létrehozunk tehát egy TextValue property-t, melyen keresztül beállítható, hogy milyen értéket jelenítsen meg a Label.
  public TextValueEnum TextValue
  {
   get
   {
    return textValue;
   }
   set
   {
Amikor a property értéke változik, akkor kell a Label Text property-jét aktualizálni. Lesznek olyan tulajdonságok, melyek folyamatosan változnak. Ahhoz, hogy ezek mindig az aktuális értéket mutassák, létrehozunk egy Timer időzítőt, mely rendszeresen frissíti a kijelzett értéket. Ezt az időzítőt első lépésként leállítjuk, majd tároljuk a property új értékét.
    timer.Enabled = false;
    textValue = value;
A beállított értéktől függően új értéket adunk a Text property-nek, melyeket az Environment osztály statikus property-jeiből veszünk.
    switch (textValue)
    {
     case TextValueEnum.CommandLine: 
      Text = Environment.CommandLine.ToString();
      break;
Azoknál az értékeknél, melyek folyamatosan frissülnek - mint például a rendszer indítástól eltelt idő - engedélyezzük az időzítő futását.
     case TextValueEnum.TickCount: 
      Text = Environment.TickCount.ToString();
      timer.Enabled = true;   
      break;
A kontrol konstruktorában hozzuk létre az időzítőt, mely egytized másodpercenként aktivizálja a DoElapsed függvényt.
   timer = new System.Timers.Timer();
   timer.Interval = 100;
   timer.Elapsed += new ElapsedEventHandler(DoElapsed);   
   timer.Enabled = false; 
Amikor ez a függvény fut, akkor frissítenünk kell a Text property értékét. Ezt úgy érjük el, hogy a TextValue property értékének az aktuálisan tárolt értéket adjuk.
  private void DoElapsed(object source, ElapsedEventArgs e)
  {
   TextValue = TextValue;
  }