C# - Titkosítási attribútum bekapcsolása, kikapcsolása állományoknál

forráskód letöltése
Windows 2000 alatt, ha NTFS állományrendszert használunk, akkor lehetőségünk van minden állománynál, alkönyvtárnál arra, hogy egy titkosítási attribútumot beállítsunk. Ettől kezdve csak az a felhasználó férhet az adott állomány tartalmához, aki a titkosítást elvégezte. Mostani cikkünkben azt vizsgáljuk, hogy miként tudjuk mindezt elérni programból.
Ehhez az Advapi32.dll rendszer állomány EncryptFile, DecryptFile függvényét kell felhasználnunk. Mivel ezek külső függvények, így importálnunk kell őket a használatukhoz és hogy szép is legyen a megoldás ne csak működőképes, rögtön hozzunk létre hozzá egy új osztályt FileSystem névvel.
 class FileSystem
 {    
Importáláshoz adjuk meg a DLL nevét.
  [DllImport("ADVAPI32")]
Valamint annak deklarációját, ahol az extern-nel jelezzük, hogy külső függvényről van szó.
  static public extern bool EncryptFile(string lpFileName);  
  [DllImport("ADVAPI32")]
  static public extern bool DecryptFile(string lpFileName, Int32 dwReversed);  
 }
Mivel statikusnak deklaráltuk a függvényeinket, így egyszerűen felhasználhatóak. Ha egy állomány titkosítási attribútumát be szeretnénk kapcsolni, akkor hívjuk az EncryptFile függvényt, paraméterként átadva az állomány nevét, elérési útvonallal.
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   FileSystem.EncryptFile(Application.StartupPath + "\\_secret.txt");   
  }
A titkosítás feloldásához, vagyis az attribútum törléséhez a DecryptFile-t kell meghívnunk, melynek paraméterezése megegyezik az EncryptFile függvénnyel.
  private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
   FileSystem.DecryptFile(Application.StartupPath + "\\_secret.txt", 0);
  }