C# - Queue tárolási osztály

forráskód letöltése
A Queue egy olyan osztály mely képes Object típusú adatok tárolására. Mellékelt példában ennek felhasználását mutatjuk be.
A Form deklarációjánál hozzuk létre qe névvel a saját a Queue osztályunkat, melyet a példa során felhasználunk.
private Queue qe = new Queue();
Új elemet eltárolni egy ilyen listába az Enqueue függvénnyel lehet.
   protected void button1_Click (object sender, System.EventArgs e)
   {
    qe.Enqueue(textBox1.Text);
    UpdateLabel1();
   }
A lista elemeinek számát a Count property árulja el. Ehhez egy saját belső függvényt készítünk, mely kiírja ezt az értéket egy Label komponensre.
   private void UpdateLabel1()
   {
    label1.Text = qe.Count.ToString();
   }
A listára felvett elemekről kérhetünk egy tömböt is a ToArray függvényhívással. Ilyenkor egy Object elemeket tartalmazó tömböt kapunk vissza, melyen egy foreach ciklussal egyszerűen végigmehetünk.
   protected void button2_Click (object sender, System.EventArgs e)
   {
    Object[] array = qe.ToArray();
    listBox1.Items.Clear();
    foreach (Object s in array)
    {
     listBox1.Items.Add(s.ToString());
    }
   }
Egy elem kiolvasásához és a listáról való eltávolításához a Dequeue függvényt kell meghívnunk. Ez a függvény a listára elsőként elhelyezett elemet adja vissza függetlenül attól, hogy ezután hány új elem került még a listára.
   protected void button3_Click (object sender, System.EventArgs e)
   {
    if (qe.Count > 0)
    {
     label2.Text = qe.Dequeue().ToString();
     UpdateLabel1();
    }
   }
Van lehetőségünk a lista első elemének elérésére oly módon is, hogy az ne kerüljön törlésre. Ekkor a Peek függvényt kell használnunk.
   protected void button5_Click (object sender, System.EventArgs e)
   {
    if (qe.Count > 0)
    {
     label3.Text = qe.Peek().ToString();
     UpdateLabel1();
    }
   }
A lista teljes törlését a Clear függvény hívásával érhetjük el.
  protected void button4_Click (object sender, System.EventArgs e)
   {
    qe.Clear();
    UpdateLabel1();
   }